Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

2.10.14 / dotaz č. 51956
Mám dotaz, který se týká regulace tepla. Jedná se o možném zavádění termostatických ventilů na radiátorech. Jakmile vyjde v platnost prováděcí předpis k Zák. č. 318/2012 sb., budeme muset jako organizace, která dále rozúčtovává teplo nájemníkům a nájemcům tyto termostatické ventily osadit na radiátory? Pokud ano, tak na všechny nebo jen na vybrané? nebo jak je to s povinností instalací termoregulačních ventilů obecně. děkuji
Dobrý den,
rozúčtování nákladů se řídí vyhl. 372/2001 Sb., která je prováděcí vyhláškou zákona č. 458/2000 Sb. o podnikání v energetice. Vyhláška přímo nepřikazuje instalaci měřičů a umožňuje rozpočítání nákladů (resp. spotřební složky) i bez instalovaných měřičů - viz příloha 2 vyhlášky.

Instalaci zařízení pro regulaci a měření spotřeby řeší zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, zde je uvedeno v §7 odst. 4 písm. a)
Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni:
- vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů.

Pod pojmem vnitřní tepelná zařízení budov se rozumí obecně otopná soustava objektu, zejména otopná tělesa umístěná v jednotlivých bytech, nebytových a společných prostorách objektu.

Pod pojmem přístroje regulující dodávku tepelné energie konečným uživatelům se rozumí obecně veškeré regulační armatury a regulační jednotky na otopné soustavě objektu, pro otopná tělesa umístěná v jednotlivých bytech, nebytových a společných prostorách objektu pak termostatické ventily opatřené automatickými termohlavicemi (TRV).

Pod pojmem přístroje registrující dodávku tepelné energie konečným uživatelům se rozumí zařízení montovaná v jednotlivých bytech a nebytových prostorách objektu, resp. na jednotlivá otopná tělesa umístěná v jednotlivých bytech a nebytových prostorách objektu. Takovým zařízením mohou být měřiče tepla instalované na vstupu do bytu nebo nebytového prostoru, pokud to koncepční řešení otopné soustavy umožňuje, anebo indikátory-rozdělovače topných nákladů instalované na všech otopných tělesech umístěných v jednotlivých bytech a nebytových prostorách objektu.

Povinnost instalace TRV je v zákonu zakotvena již delší dobu a instalace měla ve Vašem případě být provedena již k 1.1.2008 (do 7 let od nabytí účinnosti zákona 406/2000).
Vámi uvedenou novelou bylo přidáno slovo "registrující" - tedy instalace buď přímo kalorimetrů (měřičů tepla), pokud to způsob rozvodu energie neumožňuje pak poměrovými měřiči na radiátorech - do 1.1.2015.

Doporučuji ale počkat na prováděcí vyhlášku, která by měla být hotova do konce října 2014, která vše specifikuje.

Hezký den
Ing. Jiří Cihlář
Energetický auditor č. 0997Odpovídá:  Ing. Jiří Cihlář* - EKIS Brno DEA tisk