Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.10.14 / dotaz č. 52602
Dobrý den, dokážu pochopit povinost podle § 7, odst. 4, písmeno a) vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům, pokud se pak spotřeba dále rozúčtovává. Ale jak to je v případě budov, které mají jednoho uživatele (typicky budovy veřejné správy typu radnic) a které co spotřebují, to také zaplatí a nikomu nic nepřeúčtovávají. I ony mají výše uvedenou povinnost? Pokud ano, jsou to zbytečně vyhozené peníze za měřáky... Děkuji za odpověď.
Dobrý den. Velice správně interpretujete ustanovení zákona o hospodaření s energií. Smyslem zákona je zamezit plýtvání energiemi a to díky právě provedenému měření. Když se zkrátka něco měří, eviduje a sleduje, z chování jedince psychologové dovodili, a praxe i tak ukazuje, že celková spotřeba po zavedení v podstatě jakékokoliv typu měření, měla vliv na celkovou spotřebu.

Z dikce zákona §7 odst.4 písm. a) vyplývá povinnost umístění "měřáků" v případě dodávky tepelné energie konečným uživatelům. I když ještě, pokud je mi známo, není upřesnění vyhláškou, je v zákoně uvedeno množné číslo "konečným uživatelům". Pokud je tedy jen jeden vlastník, jehož objekt je již jako odběrné místo měřen, a v budově se nenalézá více uživatelů (nájemců, spoluvlastníků, ..) kterým je poté i účtována část spotřeby, nebo část takto získané energie vystupuje z budovy a používá se pro vytápění jiného uživatele, skutečně jeden vlastník, v podobě jednoho konečného uživatele nemusí nic dodatečného instalovat.

Další část vašeho dotazu se týká veřejných budov. V případě budov, které jsou užívány orgány státní správy, podle §7, odst.4, písm. e), zák. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií, v případě přesahující energeticky vztažné plochy větší než 1500 m2, pak je provozovatel této budovy ji zařadit do 1.1.2015 do státního Systému monitoringu spotřeby energie, který na přístupný na internetových stránkách ministerstva MPO.

Věřím, že vám odpověď posloužila, určitě pokud tedy v budově není další konečný uživatel tepelné energie nebudete žádné peníze vyhazovat oknem, je však důležiteé si překontrolovat veřejné budovy do konce prosince a případně, že překročí energeticky vztažnou plochu je do systému zaregistrovat.
Odpovídá:  Ing., LL.M., MBA Petr Maule - EKIS Plzeň CNE tisk