Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

17.10.14 / dotaz č. 52722
dobrý den,
náš panelový dům byl jako experimentální objekt panelového systému G40 postaven v roce 1953 a vybaven podlahovým teplovodním vytápěním. V každém pokoji a koupelně je ventil který reguluje dodávku tepla do stropního panelu.Spotřeba tepla je měřena na patě domu a rozúčtována podle podlahové plochy bytů.
Prosím o informaci nějakého vhodného řešení měření tepla v bytech abychom naplnili zákonné požadavky. Děkuji
Ve vašem případě u podlahového systému nelze aplikovat klasické indikátory topných nákladů (ITN). Je-li rozvod proveden tak, že do bytu je samostatná větev, pak lze aplikovat kompaktní měřiče tepla na kalorimetrickém principu (průtokoměr + 2 párovaná teplotní čidla), která měří přímo dodané teplo v GJ. Cena kompaktního měřiče tepa ve srovnání s ITN je ale vyšší, nejmenší dimenze stojí průměrně cca 4000,- Kč+ DPH, ITN se dá pořídit průměrně za 500 Kč + DPH. Kompaktní měřič tepla ale stačí jeden na byt, ITN jsou potřeba na každé topné těleso (to však u vás nelze).
Ve vašem nestandardním případu systému vytápění v panelovém domu lze ale ještě důsledně aplikovat ustanovení zákona 406/2000 Sb. v platném znění, kde v §7, odst. 4 písm.a) je stanovena povinnost pro SVJ „vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům“.
V § 7, odst 6 písm. c) je ale uvedeno, že „Pravidla pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody se nevztahují na dodávky uskutečňované pro byty ve vlastnictví společenství vlastníku jednotek, pokud alespoň tříčtvrtinová většina hlasů vlastníků jednotek přítomných na shromáždění vyjádří souhlas s odlišnými pravidly, za podmínky nepřekročení limitů stanovených prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 194/2007 Sb.) a neohrožení zdraví a majetku“. Limity na vytápění jsou stanovené v příloze 2 uvedené vyhlášky, pro byty platí 0,47 GJ/m2 za otopné období, popř. 0,138 MJ/(m2*D). Tuto hodnotu vám spočte každý projektant pro vytápění dle vaší spotřeby a denostupňů ve vaší lokalitě.
Nevím, jestli máte bytový dům zateplený či nikoliv. Je řešení neosazovat ITN, když SVJ odsouhlasí odlišná pravidla pro rozúčtování a dodržíte měrné spotřeby na vytápění dle vyhl. 194/2007 Sb. (spočte vám nejbližší projektant). Pokud měrnou spotřebu nedodržíte, je asi vhodné pracovat na snížení spotřeby tepla právě zateplením obálky budovy, aplikací patní regulace apod. Snížení spotřeby tepla zateplením, využitím efektivní regulace přinese finanční úsporu všem uživatelům bytů.
Odpovídá:  Ing.,CSc. Vlastimi Brada* - EKIS Rokycany tisk