Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

29.10.14 / dotaz č. 53005
Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, jakl je to s povinností měřičů spotřeby tepla.

Mám byt v osobním vlastnictví, máme založeno SVJ, ale v domě jsou i 2 byty, které jsou stále ve vlastnictvé družstva. Chtěla bych se proto zeptat, jestli je povinnost mít měřiče nainstalovány.

Dobrý den,

asi Vás nepotěším i v novele Zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií tato povinnost zůstala a bylo upraveno jen znění odstavce §7 4odst. písmeno g viz níže.
Novela sice není ještě platná, byla schválena vládou, ale tato povinnost platí a po vydání novely bude platit dál. Bude se jen čekat na prováděcí vyhlášku, ale to je spíše problém legislativy, v realitě k žádné podstatné změně nedojde. Při výběru typu rozdělovačů bych od dodavatele asi požadoval jeho garanci, že přístroje budou vyhovovat Vyhlášce. I když vyhláška zatím nevyšla, každý seriózní výrobce těchto zařízení by měl znát podmínky již nyní a měl by vědět, jestli jeho zařízení bude či nebude vyhovovat.
Povinnost má vaše SVJ jehož členem je i Družstvo.
Poměrové měřiče neboli přístroje registrující dodávku tepelné energie musí být instalovány ve všech bytech, jinak systém rozdělování by nebyl funkční.

S pozdravem

Mach
EKIS Zlín


Zákon 406/2000 Sb. po novele, která se v 1.čtení projednává v Poslanecké sněmovně
§ 7 Snižování energetické náročnosti budov
(4) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni
g) vybavit, v případě bytových domů a víceúčelových staveb s dodávkou tepla nebo
chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo s ústředním vytápěním nebo
chlazením anebo společnou přípravou teplé vody v domě, v každém bytě a nebytovém
prostoru vnitřní tepelná zařízení budov přístroji registrujícími dodávku tepelné energie,
kterými jsou stanovená měřidla podle zákona o metrologii anebo zařízení pro
rozdělování nákladů na vytápění, způsobem podle prováděcího právního předpisu;
vlastníci a uživatelé bytů nebo nebytových prostor jsou povinni umožnit instalaci,
údržbu a kontrolu těchto přístrojů.
Odpovídá:  Milan Mach* - EKIS Zlín tisk