Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

9.11.14 / dotaz č. 53694
Dobrý den,jsem nájemník v domě s komerčními prostory/prodejny/ a jelikož máme problém s rozučtováváním tepelných energií,zajímá mne,jestli se novela zákona 318/2012 Sb. vztahuje i na prostory,jako je ten náš,tedy cca 5 prodejen s plynovým vytápěním.Majitelem nemovitosti je soukromá osoba.Děkuji.
Vážený pane,

srdečně Vás zdravím a děkuji za Váš dotaz.
Z dotazu sice zcela jednoznačně nevyplývá, ale předpokládám, že všechny prostory jsou vytápěny z jednoho tepelného zdroje a náklady na jeho provoz a údržbu jsou rozdělovány na jednotlivé nájemce dle platných pravidel. Tato problematika je široce diskutována nejen na těchto webových poradenských stránkách.

Novela zákona 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů hovoří celkem jasně. V paragrafu § 7 Snižování energetické náročnosti budov uvádí tato novela:
Odstavec (4)
Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni
a) vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů,
….
Z tohoto ustanovení lze dovodit, že by měl vlastník vybavit rozvody tepla jednak přístroji regulujícími dodávku tepla (to lze udělat jak termoregulačními ventily na otopných tělesech či centrální regulací na jednotlivých větvích otopného systému aj.) a také přístroji registrujícími dodávku tepelné energie.
Další otázkou je pak vlastní technické řešení, ale to je věcí příslušných odborníků a projektantů dle konkrétních podmínek v objektu.

Velkým problémem je skutečnost, že (pokud je mi známo) zatím není k této úpravě vydán avizovaný prováděcí předpis.

Další informace a souvislosti najdete v mnoha dalších odpovědích na otázky v naší poradně, např.:
https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/efekt/i-ekis/40066
https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/efekt/i-ekis/51224
https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/efekt/i-ekis/48563
https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/efekt/i-ekis/48256
https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/efekt/i-ekis/49022
https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/efekt/i-ekis/53047

Doporučuji se také seznámit se stanoviskem MPO, ve kterém jsou uváděna některá zpřesnění: https://www.mpo.cz/dokument149708.html. Zde se mimo jiné také dočtete, kdy se zmíněné ustanovení vztahuje zcela jednoznačně (záleží jakým způsobem a dle jaké legislativy jsou rozúčtovávány náklady na teplo a teplou vodu v objektu – pokud je to dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 372/2001 Sb. vzniká tato povinnost jednoznačně).

Doporučuji se obrátit na majitele, jak tuto problematiku řeší nebo zda stále čeká na vydání prováděcího předpisu. Z důvodů právní opatrnosti by měl hledat technicky a ekonomicky realizovatelné řešení a dohodnout se na postupu v rámci platné a zveřejněné legislativy s nájemci. Instalace zařízení regulujícího a registrujícího dodávku tepla jednotlivým nájemcům by mělo být i v zájmu pronajímatele.

S poděkováním za využití této bezplatné poradenské služby EKIS MPO srdečně zdraví


Ing. Libor Lenža, poradce
Regionální energetické centrum, o. p. s. Valašské Meziříčí
EKIS MPO
Odpovídá:  Ing. Libor Lenža* - EKIS Valašské Meziříčí tisk