Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

11.11.14 / dotaz č. 53715
Dobrý den,
jsem jedním z majitelů osmi garáží a prosím o pomoc při řešení následujícího problému s dodavatelem el. energie EON.
Ve vztahu s EON je jeden měřič odběru a každá garáž má vlastní hodiny, které slouží jako poměrové měřidlo při rozúčtování plateb.
Přehled spotřeby el. energie 1996-2014
Spotřeba kWh
Období Společ. elměr. / ø rok Součet díl. elměr. / ø rok
1996-1999 433 / 164 410 / 137 1,06x
99-0 67 90 0,75x
00-01 34 47 0,72x
01-02 14 44 0,32x
02-05 113 / 38 92 / 31 1,23x
05-07 86 / 43 65 / 33 1,32x
07-12 793 / 158 183 / 61 4,33x
12-13 201 49 4,10x
13-14 94 10 9,40x
Někdy v roce 2007 následovala změna připojení garáží z nadzemního vedení na podzemní a v období 2007-2013 došlo k nepoměrnému navýšení spotřeby el. energie až na více jako čtyřnásobek proti součtu poměrových měřidel.
Na naši reklamaci reagoval EON návštěvou technika, který konstatoval, že je vše OK a chceme-li nechat elektroměr zkontrolovat, tak na naše náklady s čímž jsme souhlasili.
Zkouška byla provedena s tím, že elektroměr je OK a za zkoušku bylo vyfakturováno 2377,- Kč, které jsme uhradili.
Dne 30.8.2013 byly ve všech garážích instalovány nové měřící přístroje a provedena revizní kontrola ve všech garážích.
Od 30.8.2013 do 30.9.2014 je na elektroměru EON zaznamenán odběr 94,00, ale na poměrových elektroměrech je pouze 9,75 což je téměř desetinásobný rozdíl.
Z jednoho Vašeho vyjádření k podobné problematice vyplývá, že plus-mínus 10% je v podobných případech v normě, ale čtyř až desetinásobek to jistě uznáte je dosti silné "kafé".
Vzhledem k tomu, že o elektřině vím jen to že "KOPE", proto vás prosím o radu jestli je možný nějaký únik elektřiny mimo měřící poměrové elektroměry, jak to lze zjistit a jak postupovat dále, protože se nechceme nechat i v dalších létech od EON "okrádat".

Děkuji za pomoc.
Vážený pane,

předpokládám že je vše dobře zapojeno a zařízení má dostatečný izolační stav. Nevím konkrétní typ fakturačního měřidla a jeho přesnost, odhaduji že může mít třídu přesnosti 2% (je to napsáno na měřidle), záleží rovněž, jakou má citlivost (při jakém minimálním odběru se" rozeběhne").
Jaké jsou podružná měření nevíme - těžko se k tomu vyjadřovat, zde bude záviset na přesnosti a hlavně jaká je přesnost u malých odběrů (v lepším případě může být rovněž 2% - přesnější asi nebudou). Chyba početního výsledku u součtu je dána součtem absolutních chyb.

Příklad výpočtu pro 8 elektroměrů s přesností 2%, každý s naměřenou hodnotou 1kWh
maximální možná absolutní chyba 8x2x1/100=0,16 kWh

V konkrétním případě však chyba vychází řádově jinak, rozdíl může být způsoben:

1) černým odběrem - to by se mělo zjisti při revizi
2) špatný izolační stav - to by se mělo zjisti při revizi
3) chybný fakturační elektroměr - to je velice nepravděpodobné, vzhledem k provedenému ověření
4) fakturační elektroměr je zapojen na jiný odběr nebo měří to co nemá - to by se mělo zjisti při revizi
5) chybně zapojen podružný elektroměr - to by se mělo zjisti při revizi
6) nepřesné nebo chybné odečty - nepřepokládáme
7) vadné podružné elektroměry, nebo měří s velkou chybou - zde může být příčina
8) chybně nastavená konstanta podružného elektroměru - to vypadá jako nejpravděpodobnější.

Ověření konstanty můžete provést takto:
1) odečíst stavy na fakturačním elektroměru a na podružných elektroměrech pokud možno v krátkém časovém intervalu
2) zapojit za některý podružný elektroměr spotřebič s vyšším známým příkonem (ideálně přímotop, určitě ne něco s motorem) a nechat jej zapnutý (ostatní spotřebiče na daném odběru ponechat vypnuté)
3) po například 2 hodinách odečíst stavy fakturačního elektroměru a podružných elektroměrů pokud možno v krátkém časovém intervalu a následně odpojit přímotop
4) analyzovat rozdíly ve stavech elektroměrů a případně zjistit, kde vzniká chyba
5) spotřeba přímotopu (příkon v kW x doba provozu v hod) by se měla projevit na stavech fakturačního elektroměru a příslušného podružného elektroměru.
Mělo by se rovnat:
(příkon v kW x doba provozu v hod) = spotřeba dle příslušného podružného elektroměru = spotřeba dle fakturačního eletroměru - spotřeba od ostatních podružných elektroměrů


Zvažte, kolik úsilí celému případu věnovat, jestliže jde ročně o řádově 100 kWh, představuje to cca 570 Kč ročně.

Přejeme hodně úspěchů!
K. Srdečný, M. Šimůnek

doplněk k odpovědi z března 2022:
Je třeba si uvědomit, že u hlavního elektroměru je jeho spotřeba věcí technických ztrát distributora. Ale podružné elektroměry se chovají již jako spotřebiče. Pokud se jedná o mechanické indukční elektroměry, tak napěťová a proudová cívka může mít spotřebu 3 - 5 W. Impulzní pak mají spotřebu 1 W. 8 garáží tedy může mít roční spotřebu 70 - 350 kWh jen na vlastní měření. To potvrzuje i spotřeba za r. 2014. Majitelé by si tedy měli vypínat své hlavní jističe.
vlastní spotřeba elektroměrů není ve výčtu možných příčin uvedena.
Projevilo by se to zejména při malé spotřebě. Pokud by v garážích byla větší spotřeba, spotřeba elektroměrů by se v tom "ztratila" a percentuální rozdíl by nebyl tak výrazný.
Nicméně rozdíl náměrů fakturačního a podružných měřidel může mít více příčin, jak v naší odpovědi uvádíme. Řešit něco takto na dálku je vždy problematické.

S pozdravem
K. Srdečný, J. Truxa

Odpovídá:  Ing., Arch. Martin Šimůnek* - EKIS Plzeň Ekowatt tisk