Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

12.11.14 / dotaz č. 53744
Dobrý den, vztahuje se povinnost majitele bytů související s účinností vyhlášky o povinném vybavení všech radiátorů v bytech po 1.1.2015 měřiči spotřeby tepla (teplo vstupuje do bytů na více místech) i na byty, v nichž se do této doby nájemníci (resp. jednotlivé domácnosti) poměrově podílejí na nákupu uhlí - nejedná se tak o dodávky tepla prostřednictvím teplovodů, ale o lokální kotelny v každém bytovém domě? Jedná se o bytové domy se 4-6 domácnostmi.
Povinnost majitele bytů vyplývá ze zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření s energií, kde §7 odst.4 a). Ve vašem případě, pokud jsem dotazu dobře porozuměl, máte v každém bytovém domě lokální kotelnu na tuhá paliva (na uhlí). V každém bytovém domě je 4-6 domácností. Pokud tedy tyto domácnosti jsou napojeny na tento lokální zdroj - kotel na uhlí, rozvodem vytápěcí vody po bytovém domě k radiátorům v místnostech domácností, pak jste povinni instalovat měřiče tepla. Teplovod, tedy soustavu pro přenos tepla, nelze tedy v zásadě omezit pouze na venkovní (dálkový) přenos tepla, ale i samotné vnitřní rozvody v budově jsou teplovodními rozvody.
Jaké měřiče tepla to budou konkrétně, plyne z již schválené vyhlášky MPO č. 237/2014 Sb., která specifikuje požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie koncovým spotřebitelům, přesně předepisuje nutnost instalace měřičů tepla a indikátorů pro přerozdělování nákladů na vytápění.

Pokud ve Vašem případě rozvody pro vytápění vstupují do bytové jednotky či nebytového prostoru v jednom místě, vyhláška dnes požaduje, aby bylo na místě vstupu potrubí do jednotky instalováno tzv. pracovní měřidlo spotřeby tepla. Pokud však do bytu vstupují rozvody pro vytápění na více místech, jako je tomu dnes u většiny panelových bytů, je možné instalovat buď měřič spotřeby tepla, nebo indikátor pro přerozdělování nákladů na vytápění.
Jediné, co mě ještě na závěr napadá, kdy nebude nutné instalovat měřiče tepla. Bylo by to v okamžiku, kdyby v jednotlivých domácnostech byly samostatné uhelné kotle a existoval pouze jeden společný uhelný sklad, ze kterého by si dílčí domácnosti chodili a čerpali uhlí do svého kotle. V tom případě, pokud by s tím nájemníci souhlasili, byste Váš poměrový systém rozpočítávání mohl provozovat i nadále. Ale ruku na srdce. Myslíte si, že by někdo z domácností s takovým způsobem souhlasil? Každý si přijde kdy chce, odebere si kolik chce, a spotřebuje podle potřeby. Tento způsob by byl aplikovatelný pouze u vychovaných domácností a tudíž ve výjimečných případech.
Proto dochází až nyní k této právní úpravě a povinnosti instalovat tzv."měřiče tepla", protože pouze to, co je regulováno a měřeno a poté i zaplaceno, bere dnešní člověk na ekonomický zřetel a tak se k úsporám chová. A to byl i záměr zákona, aby donutil domácnosti se více zabývat spotřebou energie, jeho výší a nutností vytápět vše, vždy a na co nejpohodlněji, bez ohledu na skutečné náklady.
Odpovídá:  Ing., LL.M., MBA Petr Maule - EKIS Plzeň CNE tisk