Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

13.11.14 / dotaz č. 53762
Dobrý den mám dotaz musíme mít jako SVJ .o 20 bytech ,na radiátor ventil a měřič.Jako společenství jsme si odsouhlasili,že budeme teplo rozúčtovávat podle plochy v bytě ,je to možné.Novala provádějící ještě nevyšla .Děkuji.
Vážení, k Vašemu dotazu Vám sdělujeme následující :
Nová Vyhláška č. 237/2014 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 194/2007 Sb. stanovující pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, byla rozeslána dne 7.11.2014 a platí od vyhlášení.

Vyhláška stanovuje:
(1) V budovách se vnitřní rozvod tepla pro vytápění a vnitřní rozvod chladu vybaví v případě, že
b) vstupuje a vystupuje z bytu nebo nebytového prostoru v několika místech,
1. zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění,
nebo
2. pracovním měřidlem stanoveným určeným k měření tepla nebo chladu podle zákona o metrologii.
(2) Zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění je indikátor pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy instalovaný na každém otopném tělese, indikátor instalovaný na odtokové trubce z otopného tělesa nebo přístroj se snímačem teploty vnitřního vzduchu ve vytápěném prostoru a teploty venkovního vzduchu ve dnech vytápění v otopném období s trvalým průběhovým záznamem rozdílů těchto teplot vzduchu za časový interval, kterým je počet dnů v otopném období.
(3)… (týká se jen přípravy teplé vody)
(4) Odstavce 1 až 3 se nevztahují na případy, kdy se neprovádí rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody v domě.“.

Nepokládáme se za vykladače zákonů, ale vzhledem ke skutečnosti, že se u Vás provádí rozúčtování nákladů na jednotlivé byty, i když zatím jen dle plochy, podle našeho názoru je třeba instalovat měřidla.

S pozdravem Ing. M.Tovačovský, 4912 EKIS Olomouc
Odpovídá:  Ing. Milan Tovačovský* - EKIS Olomouc Ing. Svoboda tisk