Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

19.11.14 / dotaz č. 53787
Dobrý den,
jsme právnická osoba a máme pronajatou část bytového domu. Tato část je vytápěna jedním kotlem s měřičem, podle něhož je nám vyfakturována pronajímatelem spotřeba. My dále podnajímáme jednotlivé byty, které nemají vlastní měřiče. Kdo má povinnost vybavit byty měřiči ? My, nebo vlastník nemovitosti? Předem děkuji za odpověď.
Dobrý den,

podle zákona 406/2000 Sb. §7 odst.4 jsou stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinni vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů.
Prováděcí předpis v tomto případě je vyhláška 237/2014 Sb.

Dá se tedy říci, že pokud to nájemní smlouva neřeší jiným způsobem, měla by toto být s největší pravděpodobností povinnost vlastníka. Vzhledem k nové právní situaci plynoucí z vydané vyhlášky, bychom doporučili uzavření dodatku k nájemní smlouvě, který bude přesně řešit stav osazení měřidel podle dohody mezi Vámi a majitelem objektu.
Odpovídá:  Ing. Marie Rodová* - EKIS Kladno tisk