Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.11.14 / dotaz č. 53805
Naše společnost pronajímá byt o velikosti 2 + 1, kategorie 1 - koupelna, WC, kuchyň, pokoj č.1 a č. 2, celková plocha je 54,26 m2. Rozvody pro vytápění vstupují do bytové jednotky v jednom místě a tam také končí. Uvnitř je 6 topidel-radiátorů. Byt je součástí budovy, kterou také vlastníme, dále je zde obchod, informační kancelář a čekárna pro cestující. Celá budova je vytápěna centrálně jedním plynovým kotlem. Do současné doby nájemce platil za teplo podle užívaných m2. Od nového roku mají být povinné měřiče tepla. Budeme mít za povinnost je zde instalovat, nebo bude záležet na nás, jak se dohodneme s nájemníkem, zda je bude či nebude vyžadovat.
Dle zákona č. 318/2012 Sb., §7, odst.4 jsou stavebníci, vlastníci budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinni vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími (termostatické hlavice na otopných tělesech) a registrujícími (indikátory topných nákladů, měřiče tepla) dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.
Tímto předpisem je Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 237/2014 Sb., která specifikuje požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům, předepisuje nutnost instalace měřičů tepla a indikátorů pro přerozdělování nákladů na vytápění.
Pokud rozvody teplé vody pro vytápění vstupují do bytové jednotky či nebytového prostoru v jednom místě, vyhláška požaduje na místě vstupu potrubí do jednotky instalaci pracovního měřidla spotřeby tepla. Měřiče tepla nebo indikátory topných nákladů musí být instalovány nejpozději do 31.12.2014.
Odpovídá:  Ing. Jan Linhart* - EKIS Pardubice EPP Bohemia tisk