Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

18.11.14 / dotaz č. 53829
Dobrý den, vztahuje se vyhláška č. 237/2014 Sb. i na obce? Mám od obecního úřadu pronajatou místnost v budově, jejíž vlastníkem je obec. Jedná se o nebytové prostory. Nás pronajímatelů je tam více.

Děkuji Za odpověď.
Ano, vztahuje.
Důvodem novelizace vyhlášky č. 194/2007Sb. vyhláškou č. 237/2014Sb. je právní zakotvení povinnosti vlastníka objektu, který je vytápěn a současně vlastníkem objektu pronajímán, nejen regulovat, ale i registrovat spotřebované teplo pro vytápění. Pouhá vyhláška 194/2007Sb. hovoří jenom o regulaci potřeby tepla pro vytápění, nikoliv o registraci spotřebovaného tepla pro vytápění. Proto byla novelizována.
Vztahuje se na všechny vlastníky vytápěných objektů, kteří pronajímají prostory, tudíž se na ně vztahuje povinnost roúčtování.
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Juráček* - EKIS Boskovice VO revital tisk