Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

26.11.14 / dotaz č. 53873
Dobrý den, prosím o radu, jak řešit situaci s vodoměry na teplou vodu, když je teplá voda v domě rozváděna několika stoupačkami (jedna do koupelen, jedna do kuchyní), stoupačky jsou zazděné, zdi obložené. V zákoně je řešeno pouze několik stoupaček na ÚT, ne TÚV.
Jak řešit tento případ?
Dobrý den,

této problematiky se dotýká vyhláška 372/2001, ta v paragrafu 5, odstavec 6 říká následující:

„V zúčtovací jednotce, ve které u konečných spotřebitelů nejsou instalovány vodoměry, vlastník spotřební složku rozdělí podle průměrného počtu osob užívajících byt nebo nebytový prostor v zúčtovacím období a nebo v případě dohody všech konečných spotřebitelů podle poměru velikosti podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové podlahové ploše bytů a nebytových prostor v zúčtovací jednotce. Rozdíly v rozsahu vybavení jednotlivých bytů v zúčtovací jednotce mající vliv na odběr teplé užitkové vody zohlední vlastník přepočtem spotřební složky na základě odborného posouzení.“

Pokud z objektivních důvodů nelze instalovat vodoměry, lze spotřebu rozpočítat i poměrově.
Odpovídá:  Ing. Petr Chmel* - EKIS Praha, Seven tisk