Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

2.12.14 / dotaz č. 54022
Dobrý den,
ráda bych se zeptala,jak je to s korekcí spotřeby tepla. Spotřeba v našem paneláku byla 851 GJ, spotřeba GJ/ m2 0,41; cena za 1 GJ 622,58; celkové náklady 529 812Kč, celkem m2 2 069,76, jednotek celkem 63 919,59 jednotek. Základní složku (40%) jsme platili 5 833Kč , spotřební složku 7 tisíc u toho vlastní spotřeba byla pouze 31 jednotek ( 155Kč) a k tomu nám připočítali korekci spotřeby ve výši 1 376,33 jednotek.V bytě jsme netopili, ne proto,že bychom chtěli sousedy okrádat o teplo,ale proto,že i při netopení neklesne teplota pod 20C. Je možné mít navýšení korekce spotřeby o tolik jednotek?Rozloha našeho bytu je 57 m2.

Děkuji moc za odpověď.
Vážená paní, děkujeme za váš dotaz.

Pro rozúčtování tepla platí vyhláška č. 372/2001 Sb. V souladu s touto vyhláškou se teplo účtuje tak, aby se spotřební složka jednotlivých odběratelů nelišila o více než 40% oproti průměru v domě. Pokud je ve vašem bytě malý náměr spotřeby, zvýší se vám spotřební složka tak, aby odpovídala nejméně 60 % průměrné spotřeby.

Postup vychází z toho, že když je ve vašem bytě teplota nižší než v sousedních bytech, přechází teplo ze sousedních bytů k vám příčkami, podlahou a stropy a spotřeba vašich sousedů je tedy vyšší. Proto platíte více, než odpovídá náměru (počtu dílků). Tím se zčásti kompenzuje vyšší platba za vyšší náměr v sousedních bytech.
Měření spotřeby tepla v bytech nikdy není zcela spravedlivé. Proto se dnes používají i jiné metody měření spotřeby tepla, které jsou založeny na snímání teploty v bytě, nikoli na radiátoru.

Podle vašich údajů vychází průměrný náměr 30,88 dílků/m2, pro byt s výměrou 57 m2 je průměrný náměr 1760 jednotek, z toho 60% je 1056 jednotek. Doporučujeme požádat firmu, která vám dělá rozúčtování nákladů, aby vám zdůvodnila korekci spotřeby.

Přejeme příjemné bydlení!
J. Truxa, K. Srdečný
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Plzeň Ekowatt tisk