Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

19.12.14 / dotaz č. 54052
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat k novele vyhlášky 194/2007 Sb., která v § 7a odst. 3 nařizuje povinnost osadit vodoměr do každého bytu, avšak § 7 odst. 2 uvádí, že se spotřeba teplé vody u konečných spotřebitelů vyhodnocuje na základě osazení a odečítání spotřebitelských vodoměrů, pokud jsou instalovány. Není mi tedy jasné, zda tedy musí být vodoměry instalovány a z jakého důvodu je v jednom paragrafu dána povinnost osazení a druhý tuto povinnost nevyžaduje.
Děkuji za odpověď
Dobrý den,
Vzhledem k tomu, že Vyhláška 237/2014 Sb. mění Vyhlášku 194/2007, tak platí, podle § 7 a odstavec 3, V případě společné přípravy teplé vody v domě se na vstupní potrubí zásobující každý byt nebo nebytový prostor teplou vodou osadí vodoměr.

V § 7 odst.2 se řeší měření množství vody na vstupu do ohřívače a spotřeba u konečných spotřebitelů. V případě, že jsou namontovány vodoměry u konečných spotřebitelů, tak se provede rozdělení spotřeby podle těchto vodoměrů.
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Emmer* - EKIS Jihlava EAV tisk