Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.12.14 / dotaz č. 54354
Dobrý den,chtěla jsem se zeptat (ujistit se)zda jsou obyvatelé bytového domu (vlastnící 5 bytů) kteří jsou podílovými spoluvlastníky bytového domu, povinni dle vyhlášky č. 237 / 2014 osazovat měřící zařízení, kde se v současnosti rozúčtovává spotřeba tepla na podlahovou plochu?Jedná se o vytápění bytů společným (centrální kotel)zdrojem.Jaký je rozdíl mezi tím, jestli má byt jeden nebo několik vstupů teplovodního potrubí (v návaznosti na výše zmíněnou vyhlášku)? Děkuji za odpověď.
Dobrý den.

Stavebníkům, majitelům domů a společenstvím vlastníků bytových jednotek předepisuje zákon 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/200 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům.

Vyhláška MPO č. 237/2014 Sb. specifikuje tyto požadavky.

Pokud rozvody topné vody pro vytápění vstupují do bytové jednotky či nebytového prostoru v jednom místě, vyhláška požaduje na místě vstupu potrubí do jednotky instalaci pracovního měřidla spotřeby tepla – např. přívod tepla je veden chodbou, z tohoto rozvodu jsou provedeny odbočky pro jednotlivé byty či nebyty, a potom na vstupu do bytové jednotky nebo nebytového prostoru musí být umístěn měřič tepla, měřící průtok a rozdíl teplot na vstupním a vr atném potrubí.Pokud ale do bytu či nebytového prostoru vstupují rozvody pro vytápění na více místech (bytem prochází více stoupaček), je možné instalovat měřič spotřeby tepla nebo indikátor (zařízení) pro přerozdělování nákladů na vytápění. Indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy jsou např. poměrové měřiče tepla, instalované na každém otopném tělese.


S pozdravem Král, EKIS Cheb.Odpovídá:  Ing. Miroslav Nezdara - EKIS Cheb Ing. Nezdara tisk