Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

7.1.15 / dotaz č. 54550
Dobrý den,
obracím se na vás s dotazem ohledně mikrokogeneračních jednotek.
V letošním roce se pouštíme do rekonstrukce-stavby domu a zaujal mne systém těchto jednotek i z důvodu výroby el.energie.
Hlavní otázka pro mne je, zda mohou tyto jednotky jako palivo využívat i jiný zdroj než zemní plyn /v našem případě není možné se připojit k DS/, nebo zda je možné využít domácí zásobník CNG?
Mohli byste mne prosím navést nějakým konkrétním směrem?
Mikrokogenerační jednotky jsou většinou vyráběny v provedení na zemní plyn. U největšího tuzemského výrobce se mikrokogenerační jednotky vyrábějí v provedení na zemní plyn, bioplyn či LPG. Lehce podle výhřevnosti se bude lišit i elektrický a tepelný výkon takové jednotky. V zásadě ale jde jako palivo používat i důlní plyny, pyrolýzní plyny a jiné, které se za pomocí speciálního technického zařízení, spočívajcíí v úpravě parametrů a čistoty plynu spíše však používají v jednotkách kogenerací velkých tepelných výkonů. Použití CNG je v zásadě rovněž po úpravě tlaku možné.

Palivo lze v zásadě čerpat z distribuční plynové sítě nebo samozřejmě i uložené v tomu určených zásobnících, konstruované jako tlakové nádoby, většinou určené pro konkrétní plyn, tedy i pro LPG (propan-butan).

Z dotazu vyplývá, že provádítě rekonstrukci domu. Ve vašem případě bych proto postupoval tak, že bych nejdříve zjistil roční spotřeby tepla na vytápění objektu (po rekonstrukci), spotřebu na ohřev TUV, rovněž tak i spotřebu elektřiny, resp. její charakter či průběhy v průběhu dne, pokud využíváte rodinný dům ještě k jiným účelům. Na podkladě těchto zjištění pak u energetického poradce či projektanta zjistíte výkon Vaší mikrokogenerace. A až po výběru výkonu se orientujte jaké jsou možné alternativní druhy paliva pro daný typ kogenerace a výrobce. Při použití jiného typu paliva sice bude kogenerace fungovat, ale nemusí být dodrženy technické parametry, včetně celkové účinnosti jednotky a hlavně může být ohrožena záruka při použití nebo záměně paliva.

Z vašeho upřesněného dotazu na přesné porovnání nákladů s jinými typy technologie toto není možné provést jak požadujete, protože cena kogenerace velice značně závisí od výkonu kogenerace, podle její velikosti se tak mohou ceny u kogenerací pohybovat od cca 40-300 Kč/W elektrického výkonu. Mikrokogenerace je jediná technologie, která umí současně vyrábět teplo i elektřinu, a tím třeba při použití kondenzačních technik navíc, lze dosáhnout i 107% účinnosti (s účinností částečně srovnatelný jako plynový kondenzační kotel). Navíc je možné kogenerační výrobou vydělávat, na základě energetického rozhodnutí ERÚ, a zvyšovat tak vlastní energetickou soběstačnost, zejména v zimním období.
Odpovídá:  Ing., LL.M., MBA Petr Maule - EKIS Plzeň CNE tisk