Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

9.1.15 / dotaz č. 54567
Dobrý den,

Momentálně provadíme rekonstrukci domu v Karlově ul. Praha 1.
Zajímalo by mě jaké jsou možné úspory a případné financování co se týče el. a topení.

Děkuji
Metoda EPC byla prvotně vytvořena pro veřejný sektor. Přesto základní obecnou informací může být, že roční náklady související se spotřebou energie v objektu, ve kterém má být tato metoda využita by měli dosahovat úrovně minimálně kolem 1 miliónu korun. Může to být i méně, ale záleží na tom, co má být v příslušném objektu řešeno a zda je poměr mezi předpokládaným objemem potřebné investice na energeticky úsporná opatření a potenciálem úspor energie v příznivém poměru, tedy pokud je prostá návratnost vynakládaných prostředků alespoň do 7 roků (to se odrazí do doby trvání smluvního vztahu v délce přibližně do 10 let).
Navíc metoda EPC není primárně způsobem financování, ale jde o renovaci obvykle technologických zařízení v rámci energetických systémů budov, kdy poskytovatel energetických služeb (vybraný dodavatel EPC projektu) smluvně ručí za sjednaný objem úspor, ze kterého je možné do budoucna krýt zdroj finančních prostředků. A není důležité, zda jsou zdrojem prostředky, které zprostředkuje dodavatelská firma nebo zákazník z vlastních zdroijů nebo z bankovního úvěru.
Z dotazu není zcela patrné, zda jde o objekt ve veřejném nebo soukromém vlastnictví, i když lze odhadnout, že jde spíš o soukromý objekt. V tom případě je třeba počítat s trochu jiným přístupem při stanovování délky smluvního vztahu (maximálně do 5-6 let, tedy návratnost opatření by měla být cca 3-4 roky) a také při zajištění finančních zdrojů ze strany vybraného dodavatele.
Více informací o metodě EPC lze získat na webových stránkách www.apes.cz nebo www.sluzby-epc.cz.
Odpovídá:  Ing., Mgr. Michal Staša* - EKIS Praha, Seven tisk