Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

12.1.15 / dotaz č. 54579
Dobrý den,

v našem panelovém domě nyní se sousedy řešíme možnost instalace kogenerační jednotky ke stávajícím plynovým kotlům. Nyní se u nás topí a připravuje TUV v plyn. kotlích o výkonech 2x 200 kW. Dle prvotní analýzy lze u nás efektivně provozovat kogen. jedn. o výkonu 30 kW elektrických a 60 Kw tepelných. Moje otázka zní:
1.Co všechno potřebujeme k tomu, abychom si mohli KJ provozovat sami?

2. Jak se vypočítává celková cena tepla, nepodařilo se mi zorientovat v rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. Cena se vypočítává součtem cen tepla z KJ a z plynového kotle nebo je tam nějaký vzorec pro výpočet výsledné ceny?

Předem děkuji

Hezký den přeji
Dobrý den a děkuji Vám za Váš dotaz a za zájem o naše poradenství.
K části dotazu k výrobě el. energie:
Pro výrobu a dodávku elektrické energie do distribuční soustavy je nezbytná licence na výrobu el. energie, vystavená Energetickým regulačním úřadem. Další podmínkou je dohoda s provozovatelem distribuční elektrické soustavy o připojení a dodávce el. energie do sítě. Dále uzavření smlouvy s dodavatelem kogeneračních jednotek o údržbě a servisu
K výrobě a dodávce tepla:.
Z dotazu není zřejmé, zda je teplo dodáváno pouze do vašeho domu, nebo i cizím odběratelům. Pokud by bylo dodáváno teplo i cizím odběratelům, byla by opět nutná licence na výrobu a případně i na rozvod tepelné energie. Dále pak uzavření smlouvy o dodávce a o odběru tepla s povinností dodané teplo měřit a kalkulovat jeho cenu.
Pokud je teplo dodáváno pouze do vašeho bytového domu, není stanovování ceny tepla nutné. Platná vyhláška č. 372/2001 Sb. uvádí, že se rozúčovávají náklady. Pro současný provoz kotlů a kogeneračních jednotek je uváděno několik metod, jak rozdělit vzniklé náklady na náklady související s výrobou a dodávkou el. energie a na náklady související s výrobou s dodávkou tepla. Tržba za dodanou el. energii pak představuje zisk z provozu Kogeneračních jednotek. Popis těchto metod přesahuje možnosti této odpovědi.
Vždy by ale bylo nutné měřit samostatně spotřebu plynu kotlů a spotřebu plynu. kogeneračních jednotek, vést pravidelné záznamy a pravidelně je vyhodnocovat a měřit i vyrobenou a dodanou el, energii.

Ing. Jaroslav Winkler
energetický poradce ECCB
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler* - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk