Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

12.2.15 / dotaz č. 54939
Dobrý den, mám doplňující otázku k dotazu č. 54521, zda se musí osadit měřidly i topení v sušárně, prádelně, kočárkárně. Připomínám, že zákon nařizuje instalaci "přístrojů" jen v jednotkách. Sušárna, prádelna a kočárkárna, ale i schodiště a chodby nejsou nebytové ale společné prostory; náklady na jejich vytápění by podle mého názoru měli nést všichni spoluvlastníci v rámci základní složky nákladů. Trváte na své předchozí odpovědi?
Dobrý den,
co se týče instalace indikátoru pro rozdělování nákladů na otopném tělese v nebytových prostorách je odpověď v pořádku. Komentář k problematice účtování nákladů na vytápění ve společných prostorách jsem dohledal v Metodickém pokynu Ministerstva pro místní rozvoj k vyhlášce 372/2001 Sb. č.j. 28203/2002 – 71 ze dne 19.prosince 2002. Výklad problematiky je ve zmiňovaném pokynu následující. „ Náklady na vytápění společných prostor v zúčtovací jednotce zvlášť nerozúčtovávají. Na jejich vytápění (temperování) se podílejí všichni spotřebitelé svým podílem nákladů stanoveným podle pravidel vyhlá.ky, ve kterém jsou zahrnuty. Společné prostory jsou prostory společných částí domu, ke kterým mají všichni uživatelé bytů a nebytových prostorů přístup. Nejsou to tudíž ani byty ani nebytové prostory, které mají vždy jednoho nájemce nebo vlastníka jednotky a které jsou volně přístupny pouze uživatelům těchto jednotlivých bytů a nebytových prostorů.“ Instalace indikátoru pro rozdělování nákladů na otopném tělese ve společných prostorách není vyhláškou 372/2001 Sb. kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele, nařízena a náklady spojené s vytápěním společných prostor jsou zohledněny v základní složce celkových nákladů.
Jiří Křupka
Odpovídá:  Ing. Jiří Křupka* - EKIS Bruntál tisk