Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

28.1.15 / dotaz č. 54950
Dobrý den,
prosím můžete doporučit program, kterým mohu doložit "Bilanci solárních termických systémů pro potřeby programu Nová zelená úsporám"?
Dohledatelné jsou programy, které pracují s azimutem solárního kolektoru do 45°. V mém případě mám azimut kolektoru 60°a nevím si s tím rady.
S díky

Vážená paní kolegyně,
pro účely NZÚ byla standardizována měsíční bilanční metoda v TNI 73 0302. Vliv optických charakteristik kolektoru (modifikátor úhlu dopadu) je paušálně zjednodušen v korekci celkových zisků kolektoru - nelze hodnotit solární soustavy s orientací kolektorů mimo rozsah ±45° od jihu.

Důvodem je nejspíš to, že orientovat kolektory na jiho-západo-západ, resp. jiho-východo-východ není ideální. Dopadající energie je asi o 12% nižší než při orientaci na jih. Navíc kvůli strmějšímu úhlu dopadu slunečních paprsků na kolektory dost výrazně rostou ztráty odrazem. Protože metodika je zjednodušená, nelze ji použít pro takovýto specifický případ - zjednodušení už by asi dávalo příliš zkreslené výsledky. Dalším důvodem může být skutečnost, že k dispozici nejsou podklady, protože v době jejich zpracování nikoho nenapadlo, že by se kolektory mohly instalovat jinak než od jihovýchodu na jihozápad (azimutová odchylka ±45°).

Pokud umístíte kolektory s azimutovou odchylkou +60°, bude možná dost obtížné dosáhnout požadovaného energetického přínosu 250 kWh/m2.rok (resp. 350 kWh/m2.rok v případě ohřevu TV a přitápění).

Bohužel mi není znám dostupný program, který by počítal solární systémy podle české metodiky TNI 73 0302.
Domluvte se se správcem programu Nová zelená úsporám, zda bude akceptovat výpočet podle jiné metodiky.

Namátkou uvádím některé produkty (také někteří výrobci kolektorů mají firemní software):

T*-Sol (Valentine Software)
http://www.valentin-software.com/

Polysun (Vela Solaris)
http://www.velasolaris.com/english/product/online-calculator.html

Solar System simulator
http://solar-system-3d-simulator.en.softonic.com/

Přeji hodně úspěchů s dotací!
Karel Srdečný
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt tisk