Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

21.2.15 / dotaz č. 55298
Dobrý den,
mám několik dotazů k otázce povinné instalace měření spotřeby tepla v rodinném domě, v němž bydlím ve svém bytě a dále pronajímám jeden malý byt (43m2). Všechny se týkají pouze otázky povinnosti účtovat náklady na tepelnou energii na vytápění na základě měření:

1. V případě instalace poměrových indikátorů na radiátory většina firem nabízí drahé rádiově odečítané přístroje, kde je nadto nutno firmě ještě i nadále platit každoročně rozúčtování. Já zde ale pronajímám jen jeden malý byteček a toto jsou zbytečné náklady. Pro mé podmínky by bylo zcela dostatečné pořídit indikátory, které si odečtu vizuálně sám. Nevím ale, jak bych si sám udělal rozúčtování. Kde by se daly získat podklady k tomu, abych si uměl provést výpočet, zohledňující orientaci místností, velikost radiátorů či se ještě vše zohledňuje pro účely tohoto výpočtu?
2. Minulý týden byla PS schválena novela zákona 67/2013. Znamená schválení této novely, že se povinnost zajistit měření tepla pro účely rozúčtování v případě pronájmu odkládá o rok?
3. V EU údajně platí, že povinná instalace měření tepla nemusí být provedena tam, kde by byla spojena s neúměrnými náklady,(což může být dle mého soudu náš případ). Toto změkčení v naší legislativě neplatí, či se o něm nejedná?
Děkuji
Hezký den. Postupně k Vašim otázkám:
1. Volba typu poměrového měřiče je na Vás, pouze musíte na všech místech osadit stejný typ. Stejně tak i způsob odečtu. Pokud je dům (byty) vybaven poměrovými měřiči s nutností odečtu přímo na měřiči, je povinen uživatel bytu v ohlášeném termínu umožnist přístup určené osobě.
Postup pro rozúčtování nákladů na základě celkové spotřeby a rozdělení mezi konečné spotřebitele je uveden ve vyhlášce 372/2001 sb o pravidlech pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii. Zde najdete postup a pravidla. Není to nijak jednoduché čtení a nastavení pravidel, u vás ale může být jenodušší situace pouze díky dvou bytovým jednotkám.
2. Novela 67/2013 sice prošla PS, je zde ale ještě Senátní chvalování a následně i podpis prezidenta. Pokud vše projde, pak tato novela vstoupí v platnsot 1.7.2015. Nemá proto cenu v tuto chvíli popisovat co mění nebo nemění. Pokud budeme popisovat navrhované úpravy, tak par.7, část 4 spíše upřesňuje a podrobněji rozepisuje kdy a jak osadit zařízení stanovenými měřidly. O nějakém časovém posunu nebo odkladu není v návrhu zmínka.
3. Co platí obecně v EU nevím. Může se to navíc lišit stát od státu. U nás tato možnost v zásadě také existuje - např. vlastník je dle zákona 406/2000 sb, novelizace 318/2012, par. 7, 4c a 4d nepřekročit a řídit se prováděcím právním předpisem; pokud se sdružení vlastníků dle 6c rozhodne a odsouhlasí odlišná pravidla (potvrzená energetickým posudkem), může v rámci nastavených mantinelů použít jiný způsob rozúčtování.
Ve vašem konkrétní případě - píšete, že máte rodinný dům (pravděpodobně jej tak máte i zapsaný a kolaudovaný).par.7, část 6 popisuje objekty , na které se pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody nevztahují - dle 6a se nevztahují na rodinné domy.