Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

24.2.15 / dotaz č. 55440
Přečetl jsem si v tisk, že Sněmovna schválila 12.2.2015 novelu zákona, která nově upravuje pravidla pro
rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu v bytech.
Má toto nějaký vliv na povinnosti definované v Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 237/2014 Sb
a zákonu 318/2012 Sb., tedy na povinnost instalovat poměrové měřiče tepla v bytových domech?
ano máte pravdu, že se chystá novela zákona č. 406/2000Sb., o hospodaření s energií. V současné době probíhá schvalování příslušné novely zákona - novela jde do senátu. V současné době se můžeme pouze domnívat jaká bude konečná podoba zákona. Na povinnost instalovat povinné měřiče tepla se zatím touto novelou nic nemění
Tato povinnost vychází z vyhlášky č. 237/2014 Sb., která specifikuje požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům. V §7a je uvedena povinnost vybavení přístroji registrujícími dodávku tepelné energie:

V budovách se vnitřní rozvod tepla pro vytápění a vnitřní rozvod chladu vybaví v případě, že:
a) vstupuje a vystupuje z bytu nebo nebytového prostoru v jednom místě, pracovním měřidlem stanoveným určeným k měření tepla nebo chladu podle zákona o metrologii v místě vstupu vnitřního rozvodu tepla pro vytápění nebo vnitřního rozvodu chladu do bytu nebo nebytového prostoru,
b) vstupuje a vystupuje z bytu nebo nebytového prostoru v několika místech,
1. zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění, nebo
2. pracovním měřidlem stanoveným určeným k měření tepla nebo chladu podle zákona o metrologii.
Z vyjádření pracovníků Ministerstva průmyslu a obchodu se bude tato povinnost týkat bytových budov a víceúčelových staveb. Pod pojmem víceúčelová stavba se rozumí stavba, která má jak bytové prostory, tak i nebytové prostory.