Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

5.3.15 / dotaz č. 55458
Dobrý den
můžete mi prosím napsat, jestli pro nebytové prostory se §7 odst.6 zákona o hospodaření energií:


"(6) Pravidla pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody se nevztahují na dodávky uskutečňované
a) v rodinných domech a stavbách pro rodinnou rekreaci,
b) pro nebytové prostory za podmínky nepřekročení limitů stanovených prováděcím právním předpisem a neohrožení zdraví a majetku; nepřekročení limitů se prokazuje energetickým posudkem,
c) pro byty ve vlastnictví společenství vlastníků jednotek, pokud společenství vlastníků jednotek vyjádří souhlas 5) s odlišnými pravidly, za podmínky nepřekročení limitů stanovených prováděcím právním předpisem a neohrožení zdraví a majetku; nepřekročení limitů se prokazuje energetickým posudkem."


týká veškerých pravidel pro vytápění, tzn. že v případě, že budou dodrženy limity a bude to potvrzeno posudkem, není třeba řídit se vyhláškou o rozúčtování tepla?
Dobrý den,

vyhláška 372/2001 Sb. kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele

je platná a závazná i v případě

nastavení odlišných pravidel vytápění dle zákona 406/200Sb a vyhlášky 194/2007 Sb. (ve znění pozdějších předpisů)

S pozdravem

Ondřej Guniš
Odpovídá:  Ing. Ondřej Guniš* - EKIS Ostrava KEA tisk