Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

3.3.15 / dotaz č. 55562
Prosím o názor na měření a rozúčtování spotřeby tepla a doporučení metody – měření teploty v místnostech či měření teploty radiátorů, dvoučidlové měření na radiátorech apod. Děkuji.
Vážený pane,
dodávku tepla lze měřit pouze kalorimetrem. Ve většině bytových domů toto řešení není možné, resp. bylo by velmi drahé. Proto se teplo na vytápění stanovuje pomocí indikátorů. Indikátor spotřebu pouze naznačuje, neměří.

Indikátory na radiátorech jsou dnes vesměs dvoučidlové. Přesnost náměru je mnohem méně důležitá, než způsob vyhodnocování naměřených hodnot. Při výběru firmy, která bude měření zajišťovat, požadujte aby vás seznámila se způsobem výpočtu a vyhodnocení. Nevýhodou těchto indikátorů je, že nezohledňují teplo, které projde od sousedů. Např. v panelovém domě má středový byt i při vypnutém topení běžně teplotu málokdy nižší než 16°C.

Indikátory se snímáním teplot v místnostech nerozlišují, zda teplo přišlo do bytu přes radiátor nebo přes zeď. Nevýhodou je, že registrují i teplo z osluněných oken, elektrospotřebičů atd. Je také důležité správné umístění čidla - pokud bude třeba blízko sporáku, bude měřit vyšší teploty.

V obou případech je velmi vhodné pořídit indikátory s dálkovým odečtem. Je to komfortnější (nemusí se vstupovat do bytů) a přesnější, protože se udělá odečet v jeden okamžik a nestane se, že některý byt zůstane bez odečtu.

Doporučil bych vám spíše osadit do jednotlivých místností snímač teploty vnitřního vzduchu, odpadnou problémy s byty, kde jsou uzavřené radiátory.

Přeji příjemné bydlení!
K. Srdečný
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt tisk