Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

13.4.15 / dotaz č. 56297
Dobrý den, řešíme možnosti instalace prototypu kogenerační jednotky na tuhá paliva. Samozřejmě musíme splnit značné množství legislativních požadavků. Stále se nám ale nedaří nalézt, kam vlastně spadáme. Jsme kombinovaná výroba, ale mezi kogenerační jednotky, jak jsou uvedené např. ve vyhl.č.349/2010, nespadáme. Máme se tedy řadit mezi kotle? Tam se definicí také moc nehodíme. Budeme vděční za radu nebo nasměrování na správné legislativní dokumenty a normy.
Děkuji
Dle tel. diskuse k vyjasnění vašeho dotazu doporučujeme následující: Před zavedením sériové výroby zařízení bude třeba získat příslušné certifikace zařízení z hlediska elektrické bezpečnosti a bezpečnosti pro prostředí s nebezpečím výbuchu (např. ve státním zkušebním ústavu v Ostravě Radvanicích). Dále bude třeba před uvedením na trh prokázat splnění požadavku na minimální účinnost dle Nařízení EK č. 813/2013 pro zdroje tepla měřením ve vybrané autorizované zkušebně.

Vaši zákazníci, kteří zakoupení zařízení budou instalovat, pak musí splnit obvyklé požadavky potřebné pro stavební povolení, především splnění limitů pro emise látek znečišťujících ovzduší, a pro přiznání zeleného bonusu za KVET získat licenci ERÚ. Státní autorizace na výrobu elektřiny nebude třeba, neboť elektrický výkon zařízení bude pod 100 kW.
Odpovídá:  Ing., CSc. Bohuslav Málek * - EKIS Praha, Seven tisk