MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Kotveni solárních panelů přitížením na ploché střeše.
Odolnost proti větru dle jakých norem ?
[ 3.4.15 - dotaz číslo: 56346 - téma: Energie větru, Energie slunce – výroba elektřiny, Energie slunce – výroba tepla ]

Solární, případně fotovoltaické panely na konstrukci umístěné na ploché střeše musí vyhovovat bezpečnosti i co se týče odolnosti proti větru. Mezinárodní norma ČSN P ENV 1991-2-4 "Zásady navrhování a zatížení konstrukcí, část 2-4 Zatížení konstrukcí větrem" se zabývá odolností konstrukcí proti působení větru. Na teritoriu celé Evropy se i v nejhorších podmínkách počítá s běžným větrem v přízemní vrstvě do rychlosti v = 160 km.h-1.

Pokud jsou panely na konstrukci zatížené např. betonovým panelem, je nutno zpracovat statické posouzení podle dané konstrukce. Plochá střecha je někdy dimenzovaná pouze na zatížení sněhem a další přitížení už nesnese.

S pozdravem
J. Truxa, K. Srdečný
[ Odpovídá: Ing. Jan Truxa - ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect