Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

3.5.15 / dotaz č. 57277
Dobrý den, jako SVJ uvažujeme o instalaci KJ 30 kWe/62kWt a můj dotaz zní:
Někde na internetu jsem se dočetl, že výkupní cena, která jse stanovená pro aktuální rok vyhláškou ERÚ ( např.u KJ 1640 Kč při 3000 pracovních hodinách) se v následujícíh letech zvyšuje každým rokem o 2%. Je to pravda? znamená to tedy, že v prvním roce by to bylo 1640, v dalším 1673 Kč, v dalším 1706 Kč a tak dále??? Popř. zvyšuje se výkupní cena jiným způsobem?

Tohle jsem se dočetl u nějakého článku týkajícího se malých vodních elektráren, moc se mi to nezdá, ale pro jistotu se zeptám :)

Předem děkují za Váši odpověď

S přáním příjemného dne
Vážený pane,

srdečně Vás zdravím a děkuji za Váš dotaz.

Pro vámi uváděný případ se jedná o podporu nikoliv formou výkupních cen, ale tzv. zelených bonusů – tedy vyrobenou elektřinu spotřebujete sami a za to, že jste neodebírali ze sítě, ale elektřinu si vyrobili ve vysoceúčinném systému kombinované výroby tepla a elektřiny získáváte tzv. zelený bonus (viz níže).

Prosím prostudujte si podrobně zákon 165/2012 Sb. ze dne 31. ledna 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů (http://www.eru.cz/-/zakon-c-165-2012-sb-) v aktuálním znění, který tuto záležitost právně upravuje. Jedná se konkrétně o § 12 Výše výkupní ceny a zelených bonusů na elektřinu, odstavec (1), písmeno b), kde se uvádí: „…výše výnosů za jednotku elektřiny z obnovitelných zdrojů při podpoře od roku uvedení výrobny elektřiny do provozu po dobu trvání práva na podporu jako minimální s pravidelným ročním navýšením o 2 %; …“.
Z litery zákony tedy vyplývá, že se jedná o navyšování pro elektřinu z obnovitelných zdrojů (předpokládám, že vaše zamýšlená KJ bude spalovat zemní plyn) a zejména, že se jedná o navýšení pro výkupní ceny a nikoliv zelené bonusy! Můžete se přesvědčit i na stránkách ERÚ - http://www.eru.cz/poze/casto-kladene-dotazy#10. Tedy pro výrobu elektřiny z vody (o které se zmiňujete) to platí, nikoliv však pro výrobu elektřiny ve vysoceúčinné KVET ze zemního plynu. Výši zeleného bonusu pro danou kategorii výroby vyhlašuje pro následující rok pravidelně ERÚ.

Prosím prostudujte si také Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2014 ze dne 12. listopadu 2014, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie (například tady http://www.eru.cz/-/cenove-rozhodnuti-c-1-2014), kde se v části A) v kapitole (3) odstavci (3.2) uvádějí hodnoty poskytované podpory (Tabulka: Základní sazba ročního zeleného bonusu na elektřinu z KVET pro výrobnu elektřiny s celkovým instalovaným výkonem kogeneračních jednotek do 5 MWe (včetně)). Tam se uvádí pouze podpora fomou zeleného bonusu (zmiňovaných 1640 Kč/MWh při instalovaném výkonu do 200 kW a provozní době do 3000 hodin ročně).

Důrazně doporučuji, s ohledem na právní a ekonomickou opatrnost, nechat si zpracovat komplexní technicko-ekonomickou studii instalace a provozu zvažovaného zařízení ve vašem objektu. Ta by Vám měla na všechny zásadní otázky tohoto druhu odpovědět a hlavně jednoznačně prokázat, zda je zvažovaný záměr ekonomicky návratný (v jakém časovém období, jakou má čistou současnou hodnotu a další ekonomické parametry), a to při zahrnutí všech fixních i variabilních nákladů, rizik, očekávaných příjmů a podpory, splnění podmínek a parametrů pro získání podpory, typu zařízení atd. Ze své zkušenosti nedoporučuji tuto věc podceňovat či ji řešit nějakým nekomplexním či laickým způsobem.

S poděkováním za využití služby internetové porady i-EKIS MPO srdečně zdraví a hodně úspěchů přeje


Ing. Libor Lenža, poradce
Regionální energetické centrum, o. p. s. Valašské Meziříčí, EKIS MPO
Odpovídá:  Ing. Libor Lenža* - EKIS Valašské Meziříčí tisk