Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

29.6.15 / dotaz č. 57516
Zdravím!
Nová zelená úsporám 2015.Manuál žadatele je laikovi málo srozumitelný. NZÚ 2015 opět pomíjí inteligentní využití sluneční energie a teploty vzduchu vázáním na Prahu a pevná paliva.
Prosím o radu - alternativa 1:
Chci instalovat FV panely na střechu RD a výslednou energii chci akumulovat ve velkém zásobníku vody ze kterého by se přes výměníky předehřívala voda (SV) jak pro TUV, tak vratná voda (VrTV) pro následující dohřev stávajícím moderním dvousekčním plynovým kotlem (PK).
Současně uvažujeme o zateplení severní (návětrné)strany RD. Máme nový PK a nová plastová okna v celém domě. Je v tomto případě možné čerpat nějaké dotace a za jakých podmínek? Potřeba profi projektanta na taková díla se mi jeví nepřístojnou byrokracií a zbytečnými náklady.
Alternativa 2:
Instalace tepelného čerpadla vzduch/voda.
Ovšem opět chybí kotel na pevná paliva nebo pražská adresa. Filozofie zpracovatele NZÚ a předchozích ZÚ je přinejmenším podivná.
Jelikož zmiňujete 2 možná řešení na RD, z hlediska možné dotace připadá v úvahu aktuální 2. výzva dotačního programu Nová ZÚ pro rodinné domy (RD) na celém území ČR (nejen Praha - to se týká výzvy pro bytové domy). Pro dosažení na dotaci z NZÚ je třeba splnit celou řadu podmínek legislativních, administrativních a technicko - energetických, jejichž plný výčet nelze touto formou poskytnout, ale jsou podrobně uvedeny na webu poskytovatele této dotace SFŽP ČR - http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/2-vyzva-rodinne-domy/zavazne-pokyny-pro-rodinne-domy/.
V tomto aktuálním dokumentu "Závazné pokyny pro žadatele" naleznete podmínky jak pro zateplení stěn RD, tak pro tepelná čerpadla a instalace solárních termických systémů pro ohřev vody i pro ohřev vody a přitápění. Splnění těchto technických a energetických požadavků je vždy třeba doložit odbornými posudky, zpracovanými autorizovanými projektanty nebo energetickými specialisty. I cenu posudků lze částečně pokrýt z dotace. Obecně je nutno počítat s tím, že dotace pokrývá max. 50% doložených způsobilých výdajů (např. u zateplení stěn 500 Kč/m2, na tepelné čerpadlo 60 nebo 75 tis.Kč, na solární systém 35 nebo 50 tis.Kč). Uznatelné jsou ve většině případů výdaje, vynaložené po 1.1.2014, pro zateplení v nejmenším rozsahu od 1.1.2015. Z Vašeho dotazu usuzujeme, že uvažujete instalovat FV panely, které ale dotačně podporovány nejsou. TČ vzduch/voda podporováno je, ale pouze v případech, kdy nahrazuje dosavadní neekologický zdroj vytápění (což Vy už nemáte). Pro získání přesných informací a výpočet předpokládané výše příp. dotace doporučujeme se obrátit na některého ze specialistů, který odborně posoudí možná konkrétní řešení pro Váš RD.