Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

26.8.15 / dotaz č. 60371
Dobrý den,
prosím o radu - jaký typ vytápění nového rodinného domu je dnes nejvýhodnější? Zvažujeme kondenzační plynový kotel s kombinací solárních panelů na ohřev vody nebo tepelné čerpadlo vzduch - voda. Dům má 150m2, vytápěn bude podlahovým topením, z projektu vytápění máme určené hodnoty: celkový tepelný příkon objektu 7145 W, potřeba tepla na vytápění 10132kWh/rok. Děkuji
Dobrý den, děkuji za dotaz a sděluji následující.
U nového domu máte tu výhodu, že znáte celkem přesně tepelné ztráty prostupem tepla a větráním. Váš rodinný dům patří měrnou potřebou tepla na vytápění cca 10132/150=67,5 kW/m2,rok mezi ty úspornější. Nemalou část nákladů však tvoří i výdaje na ohřev teplé vody. U velmi dobře zateplených domů to může být i větší část výdajů za teplo. Kondenzační kotel je pro podlahové topení dobrou volbou, protože pro tento druh vytápění je vhodný nízkoteplotní zdroj. Vyšší náklady na jeho pořízení (oproti běžnému plynovému kotli), se v kombinaci se solárními panely brzy vrátí. Solárním ohřevem TUV je možno ušetřit až 70% nákladu. Je však nutno zvolit dostatečně velký akumulační zásobník tepla pro překlenutí období bez slunečního svitu (min. 45 litrů/m2 plochy kolektorů).
Podporu na instalaci solárních termických systémů nabízel dotační program Nová zelená úsporám, který by se měl na podzim opět rozběhnout. Jedná se oblast podpory C3 - pro dokončené RD a novostavby RD (včetně rozestavěných RD). Dotace činila 35 tis. (příprava TUV) a 50 tis. (příprava TUV a přitápění), viz odkaz dole. Podporovány jsou pouze kolektory splňující min. hodnotu účinnosti dle vyhlášky 441/2012 Sb.
Tepelná čerpadla vzduch –voda jsou čím dál tím více v oblibě. Zde záleží na vašich preferencích a možnostech. Doba návratnosti takovéto investice je delší. Vhodný je opět akumulační zásobník tepla (topné vody cca 15 l/kW). Kvalitní jsou švédská TČ vzduch–voda IVT AIR X, která mají sezonní topný faktor (COP) při teplotě topné vody 35 °C – 4,84 (třída A+++) a při ohřevu TUV 55 °C je deklarován topný faktor 2,2-2,36 (třída A++). Topný faktor je (zjednodušeně) poměr mezi získanou energií z okolí (vzduch) a energií dodanou (elektřina pro kompresor a celý systém). Součástí TČ je i Elektrokotel 9 kW (bivalentní zdroj) pro období s velmi nízkými teplotami venkovního vzduchu.
V neposlední řadě přispíváte volbou obnovitelného zdroje energie (OZE) k ochraně životního prostředí a trvale udržitelnému rozvoji.
O celé problematice se můžete, po telefonické dohodě, poradit osobně v naší poradně.
Přeji hodně zdaru.

http://www.novazelenausporam.cz/file/431/zavazne-pokyny-pro-zadatele-rd_2_vyzva_-v-2.pdf

Ing. O.Schreiber, Energy Centre Č. Budějovice