Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

17.9.15 / dotaz č. 61474
Dobrý den, rád bych se zeptal jak navrhnout systém pro využití solární energie u malého rodinného domku s tepelnou ztrátou 6,0 kW. Uvažujeme o instalaci akumulační nádrže 500 - 750 litrů, která by měla zajistit předehřev TUV pro malý el.bojler 50 - 80 litrů, možnost temperování rozvodu topení (pouze jako ochrana proti zamrznutí)a současně byla napojena na výměník krbových kamen. Jako zdroj sluneční energie uvažujeme 8 ks fotovoltaických panelů (2,0 kWp) a LXDC set 1 - 4 kWp. S jakými náklady musíme počítat v případě realizace? V současné době máme hotovou hrubou stavbu a připravujeme instalace.

Předem děkuji za odpověď.
Vážený pane,
Uvedl jste spoustu údajů, a některé z nich zásadně nesouvisí s výrobou teplé užitkové vody ve Vaší nové domácnosti. Mám na mysli konkrétně tepelnou ztrátu rodinného domku, která vyjadřuje mezní potřebu zdroje při cca -15st.C a souvisí s vytápěním objektu. Běžná potřeba výkonu zdroje bude spíše možné očekávat mezi 2-4kW. A zde je potřeba se zamyslet dvěma způsoby - jaký tepelný zdroj použít a jaké tepelné spotřebiče (tepelná soustava) bude v domku použita.
Zásadní to co platí ohledně dimenzování teplé vody je zjistit, kolik bude v objektu trvale bydlet, jak nyní tak v blízké očekávané budoucnosti a v závislosti od tohoto počtu osob a nabytých hygienických návyků akumulační nádobu dimenzovat.
Obecně platí že 1 osoba může spotřebovat teplou vodu v rozpětí 60 až 100 litrů/den. Přepočteno na potřebnou energii je to mezi 3,4 až 5,6 kWh/den. Takže vynásobením počtu osob se získá základní denní požadavek potřeby energie (tepelné, elektrické), kterou je potřeba někde získat. Elektrický bojler o objemu 80 litrů tedy řeší potřebu pro 1 více hygienicky náročnou osobu nebo pro 2 osoby s extra nižší potřebou TUV (věkově starší generace, za termín se omlouvám).
Ohledně výše instalovaného výkonu fotovoltaických panelů se proto bez znalosti počtu osob nemohu zodpovědně vyjádřit. Pokud ale by měl být rodinný dům pro "širokou rodinu", zdá se mě výkon FVE opravdu příliš malý.
Celková konstrukce s udávanou hlavní akumulační nádobou, zřejmě jste měl na mysli pro vytápění, nedovedu posoudit, protože neznám systém rozvodů a způsobu vytápění. I když neznám rozsah podlahové plochy, celková tepelná ztráta je malá, na úrovni nízkoenergetického domu. A takový dům je v zásadě možno vytápět podlahovým vytápěním s nízkoteplotním tepelným čerpadlem na úrovni cca 30-40 st.C. Nebo je možno použít za zdroj elektrický kotel se speciální distribuční sazbou pro vytápění. Nebo nevyužívat vůbec teplovodní vytápění ale použít elektrické sálavé panely s dálkovou inteligentní regulací - nízký výkonový požadavek na zdroj by tomu odpovídal, zvláště (a to nevím) pokud je navržená vnitřní cirkulace vzduchu s rekuperací.
Ostatní detailní výpočet a návrhy již ale překračují možnost tohoto poradenství.
Odpovídá:  Ing., LL.M., MBA Petr Maule - EKIS Plzeň CNE tisk