Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

16.12.15 / dotaz č. 64928
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, zda v rámci programu EFEKT 2016 je možné měnit staré veřejné osvětlení (sloupy vč. elektrického vedení a světelné hlavice) za nové úspornější LED osvětlení bez dalších doprovodných prací jako je např. rekonstrukce nebo obnova chodníků či místní komunikace a zda se tento program také vztahuje na zcela nové sloupy veřejného osvětlení v místech, kde původně nebylo nebo bychom chtěli přidat více sloupů veřejného osvětlení vč. světelných hlavic?

Děkuji za odpověď
Dobrý den, ano v programu EFEKT 2016 je možno získat finanční podporu i na výměnu konstrukčních prvků, kabeláže v zemi a výkopové práce. Rekonstrukce chodníků či komunikace není předmětem této dotace a není ani podmínkou. Hodnotící kritéria jsou: 1.podíl investičních nákladů (bez nákladů na konstrukční prvky, kabeláže a výkopové práce) na úsporu v MWh/rok, 2.objem uspořené energie v MWh/rok, 3. prostá doba návratnosti, 4. podíl celkových nákladů na úsporu v MWh/rok, 5. investiční náklady* v poměru na 1 světelný bod. (viz. článek 39 - plný text programu EFEKT 2016)
Z výše uvedených kritérií je patrné, že není vyloučeno instalovat nové sloupy VO, ale zhoršujete si jednotlivá kritéria, kdy na jedné straně musíte prokázat úsporu el. energie (min. 35%, viz. program) oproti stávajícímu stavu a na druhé straně, při instalaci nového VO si spotřebu el. energie zvyšujete. Na všechny tyto otázky odpoví zpracovaný energetický posudek (nutná součást žádosti). Doporučuji oslovit firmu, která zajišťuje zpracování žádosti a má zkušenosti s programem EFEKT.