MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den, pane Veselý,

obracím se na Vás s prosbou o radu:
Pro kllienta navrhujeme provětrávanou podlahu do bytu v suterénním prostoru činžovního domu z 30. let minulého století.
Dům má 1 PP a 5 NP. Z východu i ze západu sousedí s činžovními domy.
Na severu anglický dvorek, ve středu dispozice světlík (viz půdorys).

Měli jsme na místě odborníky na diagnostiku staveb, kteří změřili vlhkost na 4 bodech půdorysu ve třech různých výškách. Nejdramatičtější hodnoty byly 10 cm nad čistou podlahou - hodnoty 6-9,4%). Navrhli opatření provětrávané podlahy tvarovkami IGLŮ s průběžným nasáváním po obvodě místnosti (vzduch z vnitřního prostředí ) pod nelepenou podlahovou lištou. Vzduch je možné odvést do 3 komínových průduchů.
Nyní při výběru dodavatele narážíme na spor s touto variantou, neb dodavateli je většinou doporučováno nasávání vzduchu z venkovního prostředí.
Jiní dodavatelé zase upřednostňují nižší - nopovou folii opět s venkovními nádechy.

Poprosila bych o Váš názor, které řešení zvolit s přihlédnutím k dané situaci - viz zaslaná dokumentace.

Děkuji a zdravím Vás.

[ 1.3.16 - dotaz číslo: 67023 - téma: Ostatní ]

Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz.

Popsaná situace vyžaduje sanační zásah s kombinací alespoň dvou, případně 3 sanačních metod.
Zjištěné hodnoty vlhkosti jsou ve stupni zvýšená (do 7,5 %) a vysoká (do 10%). Při měření elektronickým vlhkoměrem nemusí být hodnota úplně přesná. To by vyžadovalo laboratorní rozbor a chybí rovněž určení výše a druhu salinity.
Návrh hlavního opatření – celoplošně provětrávaná podlaha - jako sanační metoda přímá je v zásadě správná.
Jako sanační metoda doplňková bude použita sanační omítka. Rozsah sanačních omítek – výška – by měl být upřesněn na základě výše zmíněného podrobného rozboru včetně salinity.
Neopomenout by se měly i sanační metody nepřímé, tedy odvodnění okolí domu – spádování dvorků a dvorní vpusti, dešťová kanalizace, svody bezpečně vedené do kanalizace, eliminace starých septiků apod.
Systém s tvarovkami IGLU nebo IPT deskou z HDPE jsou v zásadě rovnocenné, odborný návrh by však měl zohlednit při výběru rozmístění vstupních otvorů přívodního vzduchu z exteriéru (spojení s interiérem nedoporučuji) celkovou plochu podzemního podlaží a rozmístění označených komínových průduchů využitelných pro tah, tedy stanovení jednotlivých odvětrávaných sekcí. Toto jsme řešili i v rámci telefonické porady.
Návrh detailů musí respektovat potřeby z hlediska zabezpečení interiéru před vnikáním radonu, pokud se tento v místě vyskytuje ve středním a vyšším indexu.
Skladba podlahy musí respektovat požadavky ČSN 73 0540-2 na součinitel prostupu tepla. Zde jednoznačně doporučuji přihlédnout k tomu, že dutinou proudí chladný vzduch z exteriéru a návrh tepelných izolací tedy přizpůsobit požadavkům na ohraničující konstrukci s venkovním prostředím, tedy součinitel prostupu tepla U alespoň na úrovni 0,25 W/m.K, což odpovídá například 16 cm podlahového EPS.
U vstupních otvorů přívodního vzduchu, kde jsou většinou 2 kolena a svislé vedení dolů k dutině je nutno zabezpečit vnitřní povrch zdi před kondenzací na chladném povrchu zateplením trubky, nebo jiným opatřením, které eliminuje tento tepelný most.
Ing. J. Veselý, poradce, Energy Centre Č. Budějovice

[ Odpovídá: Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect