MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Jak je to s platností vyhlášky 194/2013 Sb. pro rodinné domy.Na internetu někteří energetičtí specialisti uvádějí, že se RD netýká. Ve vyhlášce nic není. Ta jak to je. Děkuji
[ 22.3.16 - dotaz číslo: 67487 - téma: Ostatní ]

Dobrý den,

ve vyhlášce č. 194/2013 Sb. není uveden soupis budov, kterých se toto opatření týká, avšak vyhláška se dále odkazuje na vyhlášku č. 406/2000 Sb., kde je uvedeno:
paragraf 6 Účinnost užití energie
(1) Ten, kdo vyrábí energii, je povinen u nově zřizovaných zařízení (i u větší změny dokončených staveb) pro výrobu elektřiny nebo tepelné energie zajistit alespoň minimální učinnost užití energie stanovenou vyhláškou. Stejné platí pro toho, kdo rozvádí energie.
(4) Vlastník budovy nebo SVJ musí v dokumentaci přikládané k žádosti o vydání stavebního povolení v rámci dodržení obecných technických požadavků na výstavbu prokázat splnění daných požadavků (viz příslušná vyhláška). Tedy pro stavební povolení je potřebné předložit platný PENB, ve kterém jsou uvedeny zdroje energií a parametry rozvodné soustavy.

U rodinných domů se jedná o mírně odlišný typ revize zdrojů energií, na které se vztahují dané legislativní požadavky.
vyhláška č. 194/2013 Sb. je tedy spíše zaměřena na nebytové prostory (především výrobní provozy), kde jsou instalovány zdroje energií o výkonu vyšším než 20 kW a dalších parametrech daných touto vyhláškou.
Na základě výše uvedeného se přikláním k názorům energetických specialistů, že tato vyhláška není zaměřena na rodinné domy.

S pozdravem
Ing. Tereza Nováková

Související legislativa[ Odpovídá: - ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect