Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

9.5.16 / dotaz č. 68800
Prosíme o zodpovězení dotazu ohledně položení kabelu vysokého napětí mezi obytnými domy v cestě která je široká 5,5 m. Již v zmíněné komunikaci mimo vysokého napětí vede povrchní kanalizace, splašková kanalizace a vodovodní řád. Hned vedle se má pokládat kabel 7RD-VN. Existuje nějaká norma která určuje vzdálenosti mezi uložením řádů a kabelu? Je vůbec možné vést takto silný kabel mezi baráky? Na stavebním úřadu v Horažďovicích nám odpověděli, že pokud se projektant podepíše pod tento projekt není nutné dodržet rozměry mezi vedeními - je to vůbec možné? My, jako majitelé sousední nemovitosti nebudeme mít nikdy možnost si opravit přípojku vody a kanalizace, protože kabel vede u blízké hranice našeho pozemku.

Děkujeme za odpověď.
Vážený pane,
pro podzemní kabely elektrického vedení je stanoveno ochranné pásmo v šířce 1 m po obou stranách krajního kabelu - viz zákon 458/2000 Sb, §46 odst. 5.

Pokud je v ochranném pásmu nově pokládaného kabelu jiné vedení, kanalizace apod. musí s tím jeho majitel souhlasit, stejně tak je nutný souhlas majitele dotčených pozemků. Pokud tedy ochranné pásmo zasahuje do vašich pozemků, měl vás stavební úřad zahrnout mezi účastníky územního řízení.

Ve vašem případě už bylo územní rozhodnutí vydáno.
http://www.muhorazdovice.cz/muhd/user/deska/sps/SPS0536270.PDF
Máte tedy jen omezené možnosti, jak se bránit. Jako energetická poradna vám bohužel nemůžeme dát kvalifikovanou právní radu.

V ochranném pásmu el. kabelu nelze umisťovat další stavby bez souhlasu majitele vedení. V praxi je běžné, že v případě potřeby požádáte vlastníka (E.ON) o souhlas s umístěním kanalizace apod. Se souhlasem obvykle není problém.

S pozdravem
F. Macholda. K. Srdečný
Odpovídá:  Mgr., MBA František Macholda - EKIS Plzeň Ekowatt tisk