MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den, ve škole je plánována rekonstrukce WC. Rozvod teplé vody je řešen prostřednictvím cirkulace. Délka cirkulační smyčky je téměř 100m. Není v dnešní době výhodnější využít průtokové ohřívače? Jsou případně nějaké zkušenosti jak snížit energetické ztráty v cirkulačním potrubí?? Spotřeba teplé vody není velká ( a ve večerních a nočních hodinách v podstatě nulová). Přesto v projektu (zbytečně) podle norem došlo ke zdvojnásobení počtu umyvadel.
[ 12.5.16 - dotaz číslo: 68944 - téma: Příprava teplé vody ]


Dobrý den,
Část otázky týkající se normového počtu umyvadel, prosím, raději směřujte na tvůrce příslušné normy.
Cirkulace teplé vody v případě jejího centrálního ohřevu je podmínkou uživatelského komfortu při odběru a tento komfort je vykoupen zvýšením energetické náročnosti ohřevu obvykle v rozmezí 1,5 až dvojnásobného navýšení, i více, pokud jsou odběry malé a cirkulační smyčka dlouhá.
Otázka volby způsobu ohřevu a rozvodu teplé vody je věcí výběru optimálního řešení z pohledu uživatelského komfortu, pořizovacích nákladů a provozních nákladů. V případě cirkulační smyčky 100 m by bez cirkulace patrně vznikl nepřijatelný diskomfort a je na Vás, abyste vybral optimální řešení mezi centrálním a decentralizovaným způsobem ohřevu teplé vody a způsobem rozvodu. V případě cirkulace, pokud provozní potřeba odběru teplé vody není trvalá, lze cirkulační čerpadlo ovládat programovatelným časovým spínačem.
K vyhodnocení ztrát v potrubí Vám může pomoci technická normalizační informace TNI 73 0331, která obsahuje mimo jiné informativní parametry typických hodnot účinnosti technických systémů budov, konkrétně v tabulkách A57 až A59 jsou uvedeny denní ztráty tepla rozvodů teplé vody v závislosti na dimenzi potrubí, tloušťce tepelné izolace a způsobu provozu. V případě použití zásobníku teplé vody je možno použít hodnoty ztrát tepla udávaných výrobcem, případně tabulky A52 až A56 výše zmíněné TNI. Nezanedbatelným faktorem jsou rovněž hygienické poměry v celém rozvodu.
Dle aktuálních informací od tvůrce této TNI se připravuje její převod na ČSN.
S pozdravem,
Ing. Jiří Malkovský

[ Odpovídá: - ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect