Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

4.7.16 / dotaz č. 70216
Dobrý den,
pro naši rodinnou firmu uvažujeme nákup polovodičového regulátoru elektrického napětí (viz. http://www.bluenetse.cz/regulatory-elektrickeho-napeti). Na základě měření nám byla vypočtena potencionální úspora eletkrické energie při zachování stávající technologie a typu svítidel ve výši 21%. Je možné zažádat o nějakou dotaci na tento typ zařízení?
Děkuji
Dobrý den,

regulátory napětí jsou vhodné zejména pro výbojkové a zářivkové technologie s tradičním elektromagnetickým předřadníkem. Reálná úspora může být cca 10-25%, nicméně u větších úspor je už citelná ztráta světelného toku a tedy intenzity osvětlení. Při nasazení této technologie je vhodné znát životnost regulátoru, podmínky elektrického zapojení (ne vždy je osvětlení na okruhu jednoduše dostupné) a především parametry osvětlovací soustavy. Ta je navržena obvykle dle normy na nějakou hladinu osvětlenosti a případné snížení může vést k tomu, že není dodržena závazná norma ČSN EN 12464-1+2. Rovněž, zejména pro výbojky, je vhodné znát názor výrobce výbojek na případné snížené napětí.

Na tento typ zařízení dotace není. Nicméně pokud by to bylo jako jedno z několika opatření, je možné, že by ho šlo zařadit v rámci OP PIK (modernizace rozvodů elektřiny v úsporách). V rámci úspor v osvětlení je v tomto programu nicméně "povolena" pouze modernizace s přechodem na účinnější osvětlení (LED). Před případným úsporným projektem je ale klíčový výpočet úspory, který se celkově musí vejít do bodové hranice pro podporu projektu. Je tedy ke zvážení, zda je elektrický regulátor dostačující k dosažení této úrovně.
Odpovídá:  Ing., Mgr. Michal Staša* - EKIS Praha, Seven tisk