Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.7.16 / dotaz č. 70402
Dobrý den,

v rámci cílů na letošní rok máme ve firmě stanoven poměrně ambiciozní cíl provést výměnu současných zářivek za modernější a úspornější LED technologii. Jednalo by se o výměnu v celé výrobní hale, tudíž poměrně velký počet osvětlovacích těles.

Ze své pozice jsem ovšem obezřetný vůči různým prodejcům a produktům na trhu a chtěli bychom skutečně provést důkladnou analýzu především pro vedení firmy, předtím než se do takového projektu rozhodneme investovat.

Mohli byste prosím případně poradit, jaké informace vzít hned na začátku v úvahu?

Můžete případně prosím doporučit firmy, které se kterými by bylo možné konzultovat možnosti dle našich podmínek, případně se s nimi domluvit na projektu.

Děkuji velice za odpověď.
Dobrý den,

dotaz je velmi komplexní a nelze v krátké odpovědi pojmout zcela všechny aspekty.

Lze nicméně vyjmenovat ty nejdůležitější aspekty a parametry, na které je třeba v průběhu procesu modernizace dohlédnout.

Prvním je bezesporu dodržení závazných norem. Na pracovní prostory se vztahuje norma ČSN EN 12464-1 (2012) a ČSN EN 12464-2 (2014). Norma je závazná a i kvůli bezpečnosti je třeba po dodavateli vyžadovat dodržení této normy. Vhodné tak je vyžadovat tzv. protokol o výpočtu osvětlení dokládající dodržení normy pro každý konkrétní pracovní prostor.

Při výpočtu a obecně při náhradách je dobré vědět o tzv. udržovacím činitele. Každé osvětlení postupně ztrácí vyzařované světlo v čase, ať je to kvůli zašpinění nebo kvůli nevratným procesům. Proto projektanti musí na začátku osvětlení trochu navýšit, aby na konci období byla stále dodržena norma. Pokud tedy např. při výměně v šatně bylo 200 lx a po výměně je tam také 200 lx, stala se někdě chyba, neboť nová osvětlovací soustava by měla svítit o cca 20-40% (záleží na udržovacím činiteli, který stanovuje projektant).

Důležitým hlediskem při modernizaci osvětlení za LED je okolní teplota. Je vhodné zjistit pro jednotlivé prostory obvyklé teploty u stropu a porovnat je s navrženým LED svítidlem, které je vám nabízeno. Výrobce by měl tuto hodnotu uvádět, neboť je klíčem pro zajištění životnosti LED svítidla. Se vzrůstající teplotou nad stanovenou pracovní teplotu deklarovaný život klesá.

Účinnost se obvykle udává v jednotkách lumeny na watt (lm/W). Tento měrný výkon udávájí všichni výrobci. Je třeba nicméně porovnávat porovnatelné, neboť někteří výrobci udávají měrný výkon pro LED čipy a někteří pro celé svítidlo. Vhodnější je srovnávat měrný výkon celého svítidla.

Při porovnání životnosti (doby života) se obvykle udává číslo v hodinách. Toto číslo tradičně znamená dobu, po kterou funguje alespoň polovina vzorku (B50). Někteří výrobci udávají např. výpadek pouze 10% vzorku (B10). Pokud vzorek není zmíněn, míní se B50. V případě LED se život ještě omezuje poklesem světelného toku. Pokud není uveden konkrétní pokles, míní se obvykle pokles na úroveň 70% původní hodnoty (L70). Někteří výrobci ale udávají pokles na 80 (L80) či 90 % (L90), tedy menší pokles. Výsledné označení tedy vypadá např. L70B50 = 50 000 hodin nebo např. L90B10 = 50 000 hodin, což tedy znamená kvalitnější LED svítidlo. Při porovnávání nabídek je tedy velmi důležité, k čemu se konkrétní uvedená hodnota vztahuje. Důležité je to zejména pro dvou a třísměnné provozy.

Po dodavateli svítidel je vhodné požadovat také dostatečnou technickou dokumentaci ke svítidlům a vhodná je také modularita svítidel a možnost výměna součástí. Pokud budete za několik let potřebovat vyměnit předřadník (driver), je velmi důležité znát jeho parametry - SELV či NONSELV, proud apod.

Mezi další parametry, které je důležité sledovat je mimo jiné mezní hodnota oslnění, ekonomické zhodnocení, nouzové osvětlení, míhání, krytí a další.

Firmy v rámci programu EKIS doporučit nemohu. Nicméně doporučuji provést pilotní test na menším celku.
Odpovídá:  Ing., Mgr. Michal Staša* - EKIS Praha, Seven
Téma:  Osvětlení
tisk