Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

4.10.16 / dotaz č. 73761
Dobrý den,
chtěli bychom využít programu Efekt pro úspory na provozu veřejného osvětlení.
Abychom splnili 35 % úsporu:
1. lze provést pouze výměnu výbojek za LED pouze v Některých ulicích, nebo je třeba řešit osvětlení v celém městě?
2. stožáry v těchto ulicích jsou ve větších vzdálenostech než by mělo být dle ČSN na použitý typ svítidel (astra2 70 W) ulice jsou nedostatečně osvětleny, lze se pouhou výměnou za LED dostat na požadované úspory, nebo je třeba řešit nové rozmístění sloupů.
3. pokud budeme zvyšovat počet svítidel, zlepšíme kvalitu osvětlení ulic, je možné dosáhnout úsporu 35%?
4. Pro žádost do programu je třeba nechat zpracovat audit. Kdy je třeba zadat zpracování auditu VO, již nyní nebo až po zpracování projektu na nové VO.
5. Můžete nám zaslat kontakt na osoby, které se zpracováním auditu VO zabývají.
Předem děkuji za odpověď


Dobrý den,
za předpokladu, že bude pro rok 2017 vyhlášena podpora v aktivitě B.1. za stejných podmínek jako v roce 2016, odpovídám na jednotlivé otázky:

ad 1: Základní podmínkou je dosažení absolutní úspory 35 % spotřeby elektrické energie. Důležité je tedy stanovení výchozí spotřeby a dále pak možnost prokázání spotřeby po realizaci projektu. Optimální stav nastává, když rekonstruovaná část osvětlení je napájena samostatnou přípojkou s fakturačním elektroměrem. Energetický posudek může v případě potřeby rozsah měřeného okrsku rozdělit na menší části tak, aby to odpovídalo potřebám plánované rekonstrukce, buď s využitím eventuálních podružných elektroměrů nebo výpočtem. Projekt nového osvětlení by pak měl umožnit objektivní stanovení spotřeby po realizaci projektu a potvrzení úspory, která bude prokázána následným energetickým posudkem.

ad 2 a 3: Osvětlení by mělo být realizováno podle projektu, který zabezpečí plnění normových požadavků. Kromě volby rozteče stožárů a jejich výšky může projektant pracovat s počtem výložníků na stožáru, druhem světelných zdrojů a jejich výkonem. Hrubým odhadem lze však konstatovat, že prostou náhradou vysokotlaké sodíkové výbojky 70 W ekvivalentním LED zdrojem 63 W lze ušetřit pouze 20 % elektrické spotřeby. V případě nutnosti posílení osvětlovací soustavy bude absolutní úspora ještě nižší. Nedostatečná osvětlenost současného stavu je významným handicapem pro hodnocení nového projektu.

ad 4 a 5: Z výše uvedeného vyplývá, že na začátku by měl být projekt nebo studie zpracovaná kvalifikovaným odborníkem. Výjimku může tvořit případ, kdy energetický specialista má současně i kvalifikaci projektanta. Energetický posudek pak vychází z tohoto dokumentu, přičemž jeho náplní je posoudit věrohodnost použitých okrajových podmínek a specifikovat (potvrdit - garantovat) parametry projektu požadované pro vyplnění žádosti o podporu a rozhodující pro získání podpory. Zkušenosti ukazují, že dodavatelské firmy veřejného osvětlení spolupracují s energetickými specialisty a jejich nabídky kromě projektů a studií obsahují i potřebný energetický posudek. Pokud by tomu tak nebylo, posudek může zpracovat jakýkoliv energetický specialista zapsaný v seznamu MPO s oprávněním pro energetický audit a energetický posudek.

S pozdravem,
Ing. Jiří Malkovský
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský* - EKIS Hradec Králové ALKA-RPK tisk