Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

10.10.16 / dotaz č. 73894
Dobrý den,
prosím o zodpovězení dotazu k podporované aktivitě B.1 programu EFEKT. Město má záměr rekonstruovat VO v městském sídlišti. Oblast sídliště se úplně neshoduje s okrskem obsluhovaným odběrným místem (nemá přesně měřenou spotřebu elektrické energie). Při rekonstrukci dle aktuálních normových požadavků zpravidla narůstá počet svítidel ve stejné oblasti. Typy svítidel bychom rádi zachovali(výbojkové včetně watáže). Dotazuji se tedy:
1) je možné stávající spotřebu energie vyhodnotit přepočtem na 1 lampu (tj. celková energie na oblast děleno celkový počet lamp v oblasti násobené řešeným počtem lamp v konkrétním sídlišti)?
2) při větším počtu lamp (dle ČSN)a zachování jejich watáže lze předpokládat, že úspora vlastně ani není možná (pokud nevyměníme svítidla za LED). Je tedy možné při výpočtu úspory zohlednit přepočet (např. poměr nasvětlení komunikace vůči příkonu)?
Děkuji za odpovědi
Vážená paní,

Děkujeme Vám za dotaz, na nějž odpovíme dvoufázově, jelikož se předpokládá úprava podmínek pro poskytnutí dotace pro rok 2017.

Obecně platí, že energetický specialista vždy přepočte výchozí stav, který odpovídá požadavkům norem, resp. legislativy (obdobně je tomu v případě výchozí spotřeby nevyužívaných budov). V tomto bodě tudíž není překážka případného navýšení počtu světelných bodů vzhledem k dodržení normy.

Jelikož dotační program pro rok 2016 požadoval snížení spotřeby o 35 % oproti původnímu stavu, není přes výše uvedené možno předem říci, zda je takto vysoké úspory možno docílit pouze regulací v případě, že typ svítidel zůstane stejný. To by prokázal až energetický posudek zpracovaný na základě prováděcího projektu, z něhož bude patrné, jak bude regulace nastavena.

Nicméně doporučujeme vyčkat na znění podmínek podpory pro rok 2017, neboť ty mají být upraveny a vyhlášeny budou nejpozději v listopadu.

Jakmile budeme nové podmínky znát, můžeme Vám tak nabídnout osobní konzultaci.

S přáním pěkného dne,

Miroslav Šafařík
Odpovídá:  Ing. Miroslav Šafařík* - EKIS Praha Porsenna
Téma:  Osvětlení
tisk