Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

11.10.16 / dotaz č. 73909
Dobrý den
Jsme BD a prosím o informaci, zda musí být namontovány indikátory topení i ve společných prostorech domu ( prádelna, sušárna a pod.) na topeních, i když prý existují vyjímky? V bytech IT jsou již namontovány. Jak probíha vyučtování tepla při namontovaných IT ve spol. prostorech?
Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
Povinnost pořízení přístrojů registrujících dodávku tepelné energie ukládá zákon 406/2000 Sb. ve znění zákona 103/2015 Sb. a to v §7 odst. 4, písmeno g), kde stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni
g) vybavit, v případě bytových domů a víceúčelových staveb s dodávkou tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo s ústředním vytápěním nebo chlazením anebo společnou přípravou teplé vody každý byt a nebytový prostor přístroji registrujícími dodávku tepelné energie, kterými jsou stanovená měřidla podle zákona o metrologii anebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, v rozsahu a způsobem podle prováděcího právního předpisu; vlastníci a uživatelé bytů nebo nebytových prostor jsou povinni na základě výzvy vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů.“
Vlastní rozúčtování pak nově od r. 2016 upravuje Vyhláška 269/2015 Sb., která nahradila původní vyhlášku 372/2001 Sb.
Dle mého názoru prádelna, sušárna apod. jsou brány jako nebytové prostory ve společném vlastnictví, tedy poměrovými měřiči nebo jinými měřidly, které by stanovili spotřebu by měly být osazeny.
Vytápění společných prostor by měli hradit vlastníci jednotek jako službu, kterou jim poskytuje SVJ (BD), a to podle spoluvlastnických (družstevních) podílů. To znamená podle podílu plochy bytu na ploše všech jednotek v domě.


Odpovídá:  Ing. Milan Szotkowski - EKIS Třanovice C.E.I.S. (Český Těšín) tisk