Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

9.11.16 / dotaz č. 75919
Vážená paní /pane/
dle zákona jsme nainstalovaly termostatické hlavice i indikátory odběru tepla na všechny radiátory v domě 108 ks.Vše bylo hrazeno z fondu oprav na podíly.Dům je v osobním vlastnictví 32 byt.jed.- byty 1-2-3 pokoje.Na posledním shromáždění vl.se rozhodlo nebyl souhlas 100% nájemníků ale výbor odsouhlasil že firmě se bude platit za 1ks radiátoru 53 kč záloha k teplu pro výpočet všem stejně. Indikátory jsou jen v bytech a nemají všichni stejně např.1+1 byt má o dva radiátory méně.Postup výboru zněl že stačí souhlas většiny.Jaký je postup dle zákona? Za odpověd´předem děkuji.
Vážený pane,
váš dotaz je spíš pro právníka. Jako energetická poradna můžeme váš dotaz zodpovědět jen částečně.

Platby za služby v domě upravuje zákon č. 67/2013 Sb. Ten stanovuje jiný postup pro rozúčtování nákladů na vytápění (a ohřev vody) a jiný pro ostatní služby.
Není nám zcela jasné, co znamená "firmě se bude platit za 1ks radiátoru 53 kč záloha k teplu pro výpočet všem stejně".

Pokud jde o zálohovou platbu na teplo, nemusíte nic řešit, záloha se vám odečte z celkových nákladů na teplo.

Pokud jde o službu, platí že: "Způsob rozúčtování poskytovatel služeb ujedná s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě, nebo o něm rozhodne družstvo, anebo společenství". Viz §5 zákona. Způsob rozhodování je ve stanovách vašeho SVJ či družstva. Obvykle pro rozhodnutí stačí souhlas nadpoloviční většiny.

Pokud jde o náklad na vytápění, postupuje se podle §6 zákona. Částka 53 Kč za těleso by se připočetla k ostatním nákladům na teplo (dodávka tepla, opravy a další výdaje v daném období). Tyto náklady se pak rozúčtují libovolným způsobem, na kterým je shoda VŠECH nájemníků, resp. členů SVJ. Není-li, postupuje se podle vyhl. č. 269/2015 Sb. (náklady se rozdělí na základní složku, která se platí podle m2 podlahové plochy a spotřební složku, která se platí podle náměru indikátorů).

Přejeme příjemné bydlení!
K. Srdečný, J. Truxa
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Plzeň Ekowatt tisk