Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

14.11.16 / dotaz č. 75935
Dobrý den ,
po dnešní dohodě Vám posílám poptávku na zřízení solárního systému pro ohřev TUV cca 2 nebo 3 ks kolektoru.Máme vlastní nádrž TUV 1000l.

Fotovoltaická elektrárna cca 4-5 KW s hybridním střídačem.Pouze pro vlastní potřebu.
Vše by bylo umístěno na rovné střeše RD.
Také nás zajímá energie větru.
Hezký den,

doporučuji nejprve zjistit jaké energetické nároky má Váš dům a to jak na vytápění, ohřev užitkové vody i na elektrospotřebiče. Pak lze teprve zodpovědně navrhovat vhodné doplňkové (případně i hlavní) energetické zdroje pro dům.

Při odběru tepla na ohřev užitkové vody bude hrát roli počet osob v domě a jejich poměr k šetření či plýtvání s vodou. Doporučuje se počítat již i s úspornými perlátory osazenými na výtocích vodovodních baterií. Pokud se prokáže, že budete opravdu schopni efektivně využívat 3 kusy solárních termických kolektorů počítejte s částkou okolo 150 tisíc korun za kolektory, rozvody vody, čerpadlovou jednotku s řídící automatikou a čidly a za montáž bez akumulační nádrže, kterou již máte. Zda je nádrž vhodná pro solární termický systém by měl zjistit technik (projektant vytápění, energetický poradce) na místě.

Velikost fotovoltaické eletrárny je potřebné navrhnout tak, aby byla vyrobená elektrická energie efektivně využívána pro potřeby domu i v letních měsících. To lze provést na základě zjištěných i předpokládaných spotřeb elektřiny a s ohledem na provozní doby a příkony instalovaných domácích elektrospotřebičů.

Co se týká energie větru, je vhodné provést dlouhodobé měřeni intenzity větru a pak tepve řešit instalaci větrné elektrárny.

S přátelským pozdravem Lubomír Klobušník, energetický poradce

Odpovídá:  Lubomír Klobušník* - EKIS České Budějovice Klotherm tisk