Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

19.12.16 / dotaz č. 76569
Dobrý den, v aktivitě E2 programu EFEKT 2017 je podmínka,že pokud analýza prokáže vhodnost realizace metody EPC, příjemce dotace vyhlásí výběrové řízení na poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem formou EPC. Náklady na výběr dodavatele jsou také hrazeny z dotace? Předem děkuji za odpověď.
Odpověď najdete v:
Státní program na podporu úspor energie na období 2017-2021, dotační titul: Program EFEKT,
na straně 29 (15), kde je v tabulce uveden SEZNAM ZPŮSOBILÝCH A NEZPŮSOBILÝCH VÝDJŮ, Aktivita 2E – Posouzení vhodnosti objektů pro energeticky úsporné projekty řešené metodou EPC.
V části OBECNĚ NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE je mimo jiné uvedeno:
• Výdaje na realizaci výběrového řízeníOdpovídá:  Ing. Pavel Novák* - EKIS Most Středisko pro úspory energie
Téma:  Metoda EPC
tisk