Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

20.12.16 / dotaz č. 76584
Dobrý den.
Ráda bych získala nějaké informace o vytápění jednopatrového rodinného domu o ploše 110 m2.
V současné době máme kotel na dřevoplyn a bude mu končit jeho životnost.
Ještě se ptám, zda máme nárok na nějakou formu dotace. Děkuji pěkně
Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz.

Podle Vašeho popisu se jedná o rodinný dům střední velikosti. Jeho vytápěná plocha však příliš nevypovídá o skutečné potřebě tepla na vytápění. K tomu by sloužil údaj o tepelné ztrátě Vašeho domu, případně výkon současného kotle, pokud byl zvolen na základě výpočtu specialisty v projektu ústředního vytápění.
Tepelná ztráta (v kW) a tepelná potřeba (v kWh/rok) se může pohybovat v rozmezí 10 až 25 kW a to podle tepelně izolačních vlastností domu a samozřejmě s ohledem na to, zda byla provedena nějaká stavební opatření ke snížení tepelné potřeby, tedy zateplení nebo například výměna oken.
Obvykle je tedy vhodné před pořízením nového zdroje tepla dát dohromady všechny dostupné údaje (původní projekty, pokud byly zpracovány, výpočty apod.) a poradit se s odborníkem osobně.
Jednou z možností je bezplatná osobní konzultace v rámci poradenství EKIS. Pokud by Vám postačil pro Váš účel jednoduchý výpočet energetického hodnocení domu, ten nabízíme v rámci našich služeb. Jeho výsledek však neslouží pro podrobný návrh otopné soustavy, ukazuje však podrobněji energetickou náročnost domu, která je stanovena dle stavební projektové dokumentace. Počítá se obálkou metodou a hodnotí se zde pouze hlavní obálkové konstrukce domu. Je to pro orientaci vlastníka například při rozhodování, které obvodové konstrukce zateplit, ale je i dobrou informací pro návrh výkonu nového kotle nebo jiného zdroje. Podrobnosti naleznete na stránkách Energy Centra www.eccb.cz. V záložce služby a ceník najdete vše potřebné.
Při rozhodování o volbě jiného zdroje než dosud může pomoci orientační informace o ceně vytápění pro jednotlivé možné druhy paliv a energií (tabulka rovněž na stránkách nebo k dispozici v ECCB).
Orientační propočty uvádějí, že u domu s tepelnou ztrátou cca 10 kW činí v letošním roce skutečná cena 1 kWh v případě kusového dřeva něco kolem 1,30 Kč.
U tepelného čerpadla s topným faktorem 1:3 vychází cena 1 kWh něco kolem 1,05 Kč. U tepelného čerpadla vzduch voda bude průměrný topný faktor sice o něco nižší, ale dají se očekávat cca podobné provozní náklady na vytápění jako u dřeva.
Variantou může být automatický peletový kotel, kde cena 1 kWh tepla je kolem 1,70 až 1,90 Kč.
Při volbě tepelného čerpadla, nebo kondenzačního plynového kotle (tam je 1 kWh za cca 1,95 Kč) je potřeba vzít v úvahu, že se jedná o zdroje pracující s jinou teplotou topné vody a to má vliv na současnou dimenzi otopné soustavy. Pozor, pokud byla dimenzována na kotel s vyšší teplotou topné vody a nemá dostatečnou rezervu, nebo nedošlo k významnému zateplení domu, nemusela by velikost radiátorů vyhovovat pro úsporné vytápění.
K možnosti žádat o dotaci lze sdělit, že v současné době běží dotační program Nová zelená úsporám (doporučuji navštívit webové stránky www.novazelenausporam.cz.), kde jsou uváděny možnosti dotací při výměně kotlů. V současnosti je ale tato dotace neaktivní a přenesena do tzv. „Kotlíkové dotace“. Její první vlna již sice proběhla, ale v roce 2017 bude jednotlivými kraji připravována další výzva, jejíž vyhlášení lze očekávat koncem roku. Zachovány budou patrně podmínky, které byly vyhlášeny v první vlně (mohou být upraveny), kde hlavní podmínkou bylo, že se jedná o výměnu starého neekologického kotle na tuhá paliva, míněno především uhlí, ale i staré kotle na dřevo s nízkou účinností a emisní třídou 1 a 2. Váš starý kotel by tam mohl spadat. Podmínky kotlíkové dotace, které byly v první vlně naleznete na webových stránkách http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz .
Ing. J. Veselý, poradce, Energy Centre Č. Budějovice.
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk