Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

20.12.16 / dotaz č. 76605
Dobrý den přeji, máme problém: koupili jsme byt, před dokončením v rámci možných změn jsme požadovali místo lokálního světla bodovky v sádrokartonu, který už byl n stropech. Firma řekla, že to provede, rozvody kabelů a vyvede a usadí bodovky. Vše bylo OK, - do prvních mrazů! Poté se začala na bodovkách srážet voda a kapat na zem. Nyní zjišťuji, že měly být na bodovkou kryty, je porušena izolace, resp. chybí. Co s tím, jak dále postupovat, čím se "bránit" - nechala jsem zhotovit jako laik v dobré víře...
Dotaz 76 605 – 20.12.2016 – 45 minut

Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz.

Z Vašeho popisu úplně přesně nevyplývá, o jaký byt se jedná, patrně developerský projekt a byt je v novostavbě. Možná se jedná o rekonstrukci staršího domu. Důležitá by také byla informace o tom, kde se byt v domě nachází, tedy v jakém podlaží a co je nad bytem. Z popisu závady lze usuzovat, že se patrně jedná o poslední nadzemní podlaží, respektive o takovou polohu, kde na vznik problému měla přímý vliv venkovní teplota. Je pochopitelně podivné, že by návrh stavebních konstrukcí domu a tepelně izolačních vrstev byl provedený tak, že by vylučoval použití podhledu se zabudovanými světly.
Objektivní hodnocení situace pochopitelně nelze provést na dálku. Posoudit vše může specialista nebo soudní znalec na místě. Bylo by dobré shromáždit pro něj užitečné podklady. Jednalo by se o prováděcí stavební projektovou dokumentaci domu, podle které se strop nad místností realizoval, zápisy o možných změnách vedené ve stavebním deníku, dokumentace změn stavby, pokud se zpracovala, případně jiné záznamy vedení stavby včetně fotodokumentace. Je docela možné, že kromě projektu toho k sehnání moc nebude.
Dalším krokem, který může odborník provést na místě, je kontrola konstrukcí termovizní kamerou. Tak by mohla být odhalena místa nesprávného provedení a oslabení tepelně izolační obálky.
Pokud je příčinou kondenzace vlhkosti obsažené ve vzduchu, pak musí nad podhledem být chladné plochy nebo stavební prvky, na jejichž povrchu ke srážení vzdušné vlhkosti dochází. To může být například ocelová konstrukce podhledu. Světelné halogenové zdroje produkují docela velké množství tepla, teplý vzduch nad podhledem obsahuje více vody a rosný bod je pak posunutý zcela jinam. Svůj „díl“ má patrně také provedení krytů svítidel, jejich odizolování, provedení parozábrany a podobně.
O bezplatné poradenství na místě lze požádat specialistu z některého střediska sitě EKIS poblíž místa stavby – seznam středisek EKIS je na webových stránkách, ze kterých jste zadali dotaz. Podle závažnosti situace a kroků, které se rozhodnete provést je variantou rovnou činnost soudního znalce, pokud budete potřebovat posudek oprávněné osoby k dalšímu jednání se zhotovitelem.
Po stránce praktické – podhled bude patrně nutno zdemontovat a po provedení odpovídajících opatření provést znovu, počkal bych ale na vyjádření znalce.

Ing. J. Veselý, poradce, Energy Centre Č. Budějovice.
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Osvětlení
tisk