Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

16.2.17 / dotaz č. 77584
Dobrý den,
zajímalo by nás využití tepelného čerpadla.Jsme sdružení vlastníků bytových jednotek. Je možné získat dotaci? Jaký jiný zdroj může náš dům využít k vytápění z obnovitelných zdrojů. Nyní využíváme elektřinu od dodavatele,dům má 8 jednotek.
Děkujeme za odpověď.
V rámci 3. výzvy pro bytové domy mimo Prahu programu Nová zelená úsporám 2017 jsou podporovány oblasti:
Oblast podpory B – Výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností
Podpora na výstavbu zelených střech
Podpora na využití tepla z odpadní vody
V oblasti Podpora na využití tepla z odpadní vody by se dalo využít tepelné čerpadlo pro získávání tepla z odpadních vod, pokud Vaše odpadní vody mají teplotní potenciál a dostatečné množství pro jeho efektivní využit.

Program využití tepelných čerpadel pro vytápění v obytných domech není uveden.
Na zelenou linku Státního fondu životního prostředí 800 260 500 nebo e-mailu:
info@sfzp.cz vzneste dotaz zda se využití tepelných čerpadel pro vytápění nepřipravuje.

Za MEP Žďár nad Sázavou Pavel Juda