Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

21.2.17 / dotaz č. 77706
Dobrý den.
V naší obci probíhá nyní diskuze o možnosti centrálního vytápění biomasou - štěpkou z obecních lesů.Z diskuze příznivců a odpůrců vyplývají prozatím 3 možnosti: 1.Vytápět všech 211 zájemců o připojení, 2.Vytápět pouze několik budov v majetku obce, 3.Celý projekt zrušit.
Základní údaje: Obec vlastní 260 ha lesa. Počítá se samovýrobou štěpky, s níž má již zkušenost. Počet obyvatel cca 650. Vedení obce má dlouhodobou dobrou zkušenost s využíváním různých dotačních titulů (vodovod, čistička, odpadové hospodářství, výstavba bytů, rekonstrukce budov atd.) Tato investice však činí v případě maximálního napojení cca 156000000,-Kč (podle majitele firmy, která má o zakázku zájem)s dotací kolem 70 procent. Prosím o vaše doporučení a v případě kladné odpovědi též o informaci o dalších možných firmách, schopných tuto zakázku kvalitně a cenově přiměřeně provést.
Děkuji
Vážený pane,

dosavadní zkušenosti s projekty centrálního zdroje tepla na biomasu ukázaly některá rizika:

1/ Příliš optimistický odhad odběru tepla. Ve skutečnosti se někdo nepřipojí, nebo zateplí dům a odběr bude menší, než se počítalo v projektu. To vede ke zvýšení ceny tepla a následnému odpojování již připojených odběratelů a dalšímu zvyšování ceny tepla.
2/ Riziko zvýšení ceny štěpky. Trh je v této oblasti dynamický a něketré roky štěpka prostě nebyla. Pokud má vaše obec vlastní lesy, toto riziko nehrozí. Zvyšuje se ale ušlý zisk - místo, aby obec prodala štěpku za vysokou tržní cenu, bude prodávat teplo za regulovanou cenu.
3/ Nekvalitní provedení zdroje tepla a rozvodů a vysoké náklady na jeho údržbu a opravy. Protože dodavatel bude vybírán veřejnou zakázkou, je třeba velmi pečlivě naformulovat výběrová kritéria. Jinak se může stát, že zakázku získá nezkušená firma za nesmyslně nízkou cenu. Kvalita pak bude vypadat podle toho.
4/ Získání dotace. Nutnost dodržet podmínky dotace(zejména termíny), vede k tomu, že ani zjevně nekvalitní práci zadavatel (obec) nereklamuje, protože by se vše zdrželo a dotace by v termínu nebyla vyúčtovaná. Dodavatelé to moc dobře vědí. Pokud po dokončení systém nevykazuje požadované parametry (např. snížení emisí), zadavatel místo reklamace utrácí za další opatření, aby dotační parametry splnil.

Doporučujeme tedy nechat zpracovat studii proveditelnosti, která zhodnotí různá rizika. Například: Jak se prodlouží návratnost, když poklesne odběr tepla o 30 %? Rovněž je možné srovnat variantní řešení. Ve vašem případě třeba vybudování centrálního systému versus vybudování několika kotelen pro obecní objekty. Studii pak lze využít při případné žádosti o dotaci.

Ve vašem případě je zajímavé srovnat náklady: Centrální systém v ceně 156 mil. Kč pro 650 obyvatel představuje investici 240 tis. Kč na obyvatele. Bylo by asi výrazně levnější pořídit pro každý dům nový kotel na štěpku a dodávat jim "obecní" štěpku jako palivo. Na toto řešení by asi bylo možné získat i dotaci, např. z programu Nová zelená úsporám; obec by občanům mohla vyřídit "papíry", případně zajistit dodavatele s nižší cenou a montáž.

S pozdravem
J. Truxa, K. Srdečný