Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

21.2.17 / dotaz č. 77727
Dobrý den, rád bych se zeptal, zda jsou v rámci výzvy Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení uznatelnými náklady kromě výměny současného osvětlovacích soustav také náklady na nové osvětlovací soustavy, nebo zda musíme počítat pouze s výměnou stávajících. Děkuji za odpověď.
Dobrý den,

cituji znění výzvy:
dotace je určena na obnovu osvětlovacích soustav a pořízení nebo optimalizaci
řídicího systému VO v obcích. Výdaje na optimalizaci řídicího systému budou
způsobilé pouze v případě, že optimalizace proběhne společně s výměnou
svítidel.

Z textu vyplývá, že dotace není určena pro nové osvětlovací soustavy vyprojektované na území, které dosud nebylo osvětlováno. Nejsem si však jist, jestli dobře rozumím formulaci Vaší otázky. V případě, že by se jednalo o doplnění svítidel do existující osvětlovací soustavy, která by byla předmětem rekonstrukce, tak náklady na doplnění dalších nových svítidel do uznatelných nákladů budou patřit

Ve sporném případě Vám doporučuji kontaktovat pověřenou osobu administrátora:
Ing. Jana Sedláčková, obor energetické účinnosti a úspor, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Tel: 224 852 118, E-mail: sedlackova@mpo.cz; efekt@mpo.cz.

S pozdravem,
Ing. Jiří Malkovský
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský* - EKIS Hradec Králové ALKA-RPK tisk