Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

16.3.17 / dotaz č. 78311
Dobrý den.

Řeším problém v soukromém bytě s plynovým kotlem typu B, který byl instalován před cca 14 lety.

Dle normy TPG 70401 však jeho umístění v malé koupelně nevyhovuje. Jde hlavně o malý prostor a krátký kouřovod.

Vycházím z toho, že když jsme při instalaci kotle na něj dostali revizi, bylo to tenkrát dle platných norem v pořádku.

Při pravidelných ročních kontrolách spalinových cest kominíkem nemáme problém.

Teď k nám ale přišel nový servisní technik na kotel a do zprávy uvedl, že se kotel dále nesmí používat.

Moje otázka zní, když byl kotel instalován v roce 2003 a vyhovoval, je skutečně pravda, že ho nyní musíme vyměnit, protože dle nových norem nevyhovuje?

Děkuji Vám za odpověď.

S pozdravem,
Dobrý den, ano, je to možné.

Revizní technik by měl mít kompetence a dovednosti k tomu, aby takovou situaci zodpovědně posoudil. Plynové spotřebiče typu B odebírají vzduch pro spalování z prostoru, kde jsou instalovány, a spaliny odvádějí kouřovodem a komínem do venkovního prostoru. Proto jsou pro tento typ spotřebiče stanoveny přísné požadavky na zabudování a provoz (prostorové požadavky, přívod vzduchu do prostoru, zákaz instalace zařízení vytvářející podtlak (ventilátor), zákaz odvodů do míst s komínovým efektem, nutnost otvorů u podlahy, velký vliv nečistot na bezpečnost provozu, nutnost pravidelného servisu a čištění výměníku, nutnost odvodu spalin vložkovaným komínem, nutnost prohlídek komínu). Plynové spotřebiče typu B jsou také nejčastější, zdrojem otrav včetně těch smrtelných. ČR má v tomto neblahou statistiku. Proto není radno závěry revizního technika podceňovat.

Než dojde k provedení nápravných opatření stanovených v revizní zprávě, může poučená osoba sledovat jevy, které mohou naznačovat riziko otravy kysličníkem uhelnatým (CO):
1) žlutý plamen v důsledku nedokonalého spalování
2) Stopy znečištění v důsledku úniku spalin
3) orosení studených ploch (zrcadel) krátce po zapnutí spotřebiče
4) patrný kyselý zápach a vlhkost prostředí

Odpovídá:  Ing., Arch. Petr Vlasák* - EKIS Praha IKA tisk