Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

2.5.17 / dotaz č. 80382
Dobrý den,

mám spočítané tepelné ztráty starého domu na 22kw, plocha k topení je cca 175m
Zvažuji mimo jiné k vytápění tepelné čerpadlo a tak jsem oslovil několik firem.
Jedna firma mi nabízí čerpadlo o výkonu 22kw, pokrývá tedy celé tepelné ztráty domu.
Jiná firma mi nabízí čerpadlo o výkonu 16 kw + 9kw záložní elektrokotel - prý to čerpadlo v pohodě utáhne a firmy co mi nabízejí výkonnější čerpadla se snaží jen prodat svoje.
Pro mě by bylo samozřejmě výhodnější 16kw čerpadlo - neudělám chybu?

Děkuji
Hezký den.
Ve Vašem dotazu nejsou všechyn potřebné informace. Část odpovědi tedy pracuje s předpokladem.
Starší objekt, cca 22 kW - pravděpodobně rozvod tepla po objektu je pomocí radiátorů, stávající zdroj tepla je pravděpodobně kotel na pevná paliva. V každém případě se uvažuje vyšší tepelný spád vody - např. průměrný 70/60°C (výkonově stálý zdroj tepla) nebo 80(85) / 70°C (kotel na ruční přikládání).
Dům dle výpočtu má 22kW výpočtovou ztrátu, pravděpodobně vniřní teplota 20°C a venkovní výpočtová -15°C.
Neuvádíte jaké TČ se uvažuje, opět pravděpodobně vzduch / voda. Tento typ TČ oděbírá energii z venkovního postředí, kterou přečerpává na vyěěí teplotu vody v interiíru. Jmenovitý výkon TČ je standardně uváděn po venkovní teplotu vzduchu 2°C a pro teplotu vody (na kterou ohřívá) 35°C. Zároveň je udáván po tyto podmínky i tzv. topný fakto (COP), který se pohybuje obvykl mezu hodnotami 3,15 - 3,4. (COP - poměr mezi energií potřebnou na pohon TČ a energií, kterou ze zařízení získáte).
Protože u Vás bude potřeba připravovat vyšší teplotu topné vody - např. spád 52/47°C, bude potřeba na stejný výkon TČ vyšší příkon elektrické energie (větší odběr eektro ze sítě), bude COP nižší. Samozřejmě je možné pracovat s teplotou vody - pokud bude venkovní teplota např. 5°C, pak bude ztráta domu cca 9 kW a bude stačit povozně např. teplota topné vody 40°C, při -5°C bude ztráta domu cca 16 kW a budete potřebovat teplotu topné vody vyšší - např. 48°C (zároveň ale i větší příkon elektro a nižší COP zařízení).

Volba výkonu TČ:
- pokud zvolíte TČ o jmenovitém výkonu 22 kW, bude při venkovních teplotách kolem cca 8°C problém s uregulováním výkonu a bude se častěji vypínat
S ohledem na předpokládaný pokles výkonu při nižších venkovních teplotách bude mít při venkovní teplotě -15°C výkon odhadem kolem 16 kW a bude si připínat záložní zdroj tepla (elektrické spirály)
- vhodnější volba je menší jmenovitý výkon (např. 16-18 kW; udáváno při venkovní teplotě 2°C a teplotě vody 35°C). Pi nižích venkovních teplotách pod cca -8°C bude připínat doplňkový a záložní zdroj energie (elektro spirály).
- záložní zdroj by měl být obecně dimenzován na ztrátu domu. Do tohoto výkonu je možné započítat ale i další zdroje - např. krbová kamna apod.

Protože jsou ale i rozdíly mezi TČ - některá jsou vybavená i možností řízení výkonu, dodavatelé udávají výkony při rozdílných parametrech (někteří udávají výkon při venkovní teplotě +7°C a teplotě vody 35°C), každé TČ má trochu jinou výkonovou křivku (závislost výkonu na venkovní teplotě a vnitřní teplotě vody)atd, doporučil bych Vám nechat si zpracovat projekt na instalaci zařízení autorizovaným projektantem. Ten zároveň navrhne zařízení, které odpovídá Vašemu provozu, požadavku na ohřev teplé vody na umývání, zváží vhodnost použití akumualčních srovnávacích zásobníků, případně doporučí i přidání topných ploch v objektu pro lepší využití vhodného zařízení. Proměnných je velmi mnoho a není určitě důvod riskovat.
-